DELA

Idrottsparken är till för alla

Idrottsparken ligger mitt i centrala Mariehamn i direkt anslutning till många skolor och en idrottsgård och mitt i ett bostadsområde. Enligt Mariehamns stad är Idrottsparken perfekt för fotboll och friidrott och där finns också tennisbanor, ishall, uteskridskobana, en intilliggande belyst motionsslinga och nu även ett utegym. Idrottsgården inrymmer styrketräningshall, judohall, bowlinghall och idrottshall.

Precis så tycker jag det ska vara, ett smörgåsbord av idrottsaktiviteter som erbjuder något för alla. Det skulle vara trevligt om vi kunde fortsätta arbeta för att erbjuda möjlighet att utöva ännu fler idrotter på och kring Idrottsparken och att vi värnar om att Idrottsparken ska vara ett grönt och miljövänligt område i trädgårdsstaden Mariehamn.

Förra veckan har Mariehamns stadsfullmäktige beslutat med knapp majoritet att ge stadsstyrelsen i uppdrag att utreda en ny friidrottsarena i Ytternäs samt att konvertera WHA till en fotbollsarena. Det är inte säkert att det i fortsättningen ens kommer att erbjudas möjlighet till skolidrott i Idrottsparken.

Projektet kommer att kosta över 3 miljoner euro.

Inför detta stora beslut har man inte tagit reda på följande viktiga fakta:

– Vad kommer det att innebära för skattebetalarna?

– Hur ska kultur- och fritidsnämnden klara en årlig driftskostnadsökning?

– Hur ska en jämlik behandling mellan idrotter hanteras?

Vidare har man låtit bli att i beredningen av ärendet svara på de närboendes brev och frågor.

Jag håller verkligen med Fredrik Rosenqvists klockrena ledare i Ålandstidningen 28:e september att detta är ”huvudlöst”!

IFK Mariehamn AB och IFK Mariehamn Fotboll rf har i en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden tidigare deklarerat att man vill ha en renodlad fotbollsarena med läktare på planens alla fyra sidor och att alla löparbanor tas bort. Att löparbanor finns kvar kallar man för en kompromiss som man kan acceptera tills vidare. Jag tycker det är ganska solklart att detta egentligen handlar om en satsning på elitfotbollen.

Det är viktigt att fotbollen får fortsätta verka och utvecklas men det får inte ske på bekostnad av andra. Det är tyvärr många som inte vågar ifrågasätta detta.

Att segregera fotboll från andra sporter i Mariehamns centrum anser jag ger felaktiga signaler till våra barn och ungdomar. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att prova många olika idrotter då mångsidighet och samverkan främjar både fysisk och social utveckling. Idrottsparken mitt i centrum är det bästa stället för idrottslig mångfald.

Idrottsparkens läge mitt i ett bostadsområde gör också att infrastrukturen inte kan anpassas för en renodlad fotbollsarena.

En uppgradering av nuvarande anläggning på Idrottsparken så att fotbollen och friidrotten kan fortsätta samverka skulle för hela Åland vara det överlägset klokaste alternativet ur ekonomiskt, socialt, miljömässigt, infrastrukturmässigt och folkhälsomässigt perspektiv.

Maria Williams