DELA

Idrottseftis på Åland

Starta idrottseftis på Åland och skapa jobb för våra ungdomar
Alla ideella föreningar behöver pengar för att bedriva sin verksamhet på ett funktionellt och ändamålsenligt sätt. En del av pengarna kommer i form av offentligt stöd från exempelvis landskapet eller kommunerna.

Allt flera ungdomar blir arbetslösa på Åland. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar under 25 år stiger hela tiden och är just nu uppe i rekordhöga 8,6 %.
Vad kunde vi göra för att sänka ungdomsarbetslösheten på Åland och samtidigt hjälpa de ideella föreningarna med att finansiera en del av deras mycket viktiga verksamhet för våra barn och ungdomar med annat än bara rena stödpengar?

Mitt förslag är idrottseftis, där idrottsföreningar (eller andra föreningar) skulle sköta eftisverksamheten åt kommunen mellan kl. 13-17 på vardagar. I denna verksamhet kunde alla barn som går i lågstadiet i klasserna 1-6 delta. Idag är eftisverksamheten vikt bara för barn i klasserna 1-2 och kostar exempelvis i Lemland 138 euro/ mån för 25 timmar i veckan (maxtaxa).
Som ledare för eftisverksamheten kunde föreningen ha sina egna spelare eller ledare och den vägen skapa jobb för dem eller anställa ungdomar för att leda verksamheten.

Varje eftermiddag skulle innehålla fri lek, mellanmål, ledd idrottsverksamhet, möjlighet till läxläsning och vila.
Finansieringen av eftisverksamheten skulle skötas genom:
1. En månadsavgift på exempelvis 60 -100 euro/ månad beroende på antalet timmar barnen utnyttjar servicen (3-5 h/ dag).
2. Sysselsättningsstöd från AMS. Om föreningarna anställer arbetslösa ungdomar så är de berättigade till ekonomisk ersättning från AMS.
3. Budgetmedel för sysselsättande åtgärder. För år 2014 finns det i landskapet budget ca 800.000 euro för sysselsättande åtgärder. Av dessa kunde med fördel 10 % eller 80.000 euro öronmärkas för att sysselsätta ungdomar genom detta projekt.

Projekt kunde kallas ”I form hela dagen” där vi inte slår bara två flugor i en smäll utan åtminstone fyra genom att; alla barn i lågstadiet skulle få tillgång till eftis efter skolan, vi skulle skapa arbetsplatser för ungdomar och den vägen minska utbetalningen av arbetslöshetsersättningar, föreningarna skulle få en ny finansieringsform för sin verksamhet och kommunerna skulle spara pengar då en del av fritidsverksamheten skulle skötas av föreningar och finansieras med externa medel.
Tony Asumaa
Liberalerna på Åland