DELA

Idrott, kultur och broar mellan oss

Kultur tolkas inte som idrott, i regel, om man inräknar ex. konstnärsskap eller litteratur. Idrott är kultur men bör fördenskull inte hamna under samma förvaltning inom LR.
Nu är dessa olika rörelser/aktiviteter sammankopplade på ett sådant sätt att dom ”förstör” för varandra här på Åland. Nya attityder måste till, nytänkande, utveckling.

Kulturen omhuldas speciellt i Mariehamn men är på undantag i landsbygden. Samma sak med idrottsrörelsen. Stark i Mariehamn, men på landsbygden ? Och vad gör till exempel ÅIF för att utveckla idrotten, speciellt på landet och i skärgården?
Det behövs fler betalda ledare och instruktörer inom idrottsrörelsen. Ledarna skall finnas för hela Åland. Dom skall arbeta ute på fältet ! Mera samarbete mellan ledare, instruktörer, idrottsföreningar och ÅIF på ett konstruktivt och informativt sätt.

Och, det behövs personer som arbetar med kultur för hela Åland. Dessa skall ha ersättning för sina arbetsinsatser och finnas ute på fältet. Insatser som görs av ideella grupper eller personer skall ha ett ordentligt stöd.
Mera samarbete över kulturgränserna, det behövs. För övrigt anser vi inom ÅF att vi skall utveckla samarbetet med skärgården med att bygga en bro mellan Prästö, Sund och Töftö på Vårdö.
Magnus Magnusson, (Åf)