DELA

Idrott, kultur och broar mellan oss nr 2!

För övrigt anser vi inom ÅF att vi skall utveckla samarbetet med skärgården med att bygga en bro mellan Prästö, Sund och Töftö på Vårdö.
Det här är en början till ett ordentligt samarbete mellan skärgårdens kommuner.
Sedan fortsätter vi med bankar, broar och kortrutter.
Och vi bygger ihop norra och södra skärgårdarna och med övriga Åland, så småningom.

Det här är en vision, att drömma om och att förverkliga.Så klart är det en början att vi har utbyte med idrott, med kultur, med skolan, mednämnder och med allt som gynnar vår utveckling inom skärgårdssfären.
Vi kan och måste visa att vi vill göra något för skärgården.
Det får inte bara bli tomt prat.
Magnus Magnusson (ÅF)