DELA

Idka gärna jämlik kulturpolitik

Från att jakt och fiske sedan urminnestider varit det som format den åländska folksjälen har nutidsmänniskan allt mer fjärmat sig från samspelet med naturen som levnadsvillkor. Det har också våra beslutsfattare gjort genom att år efter år negligera reellt stöd för folkminnesinstitutionen Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö.

Landskapsregeringen har helt rättvist uppgraderat basutställningarna och faciliteterna vid Ålands museum och Ålands sjöfartsmuseum under det senaste årtiondet. Dessa museer utgör viktiga besöksmål och stärker Ålands och särskilt Mariehamns attraktionskraft. Ålands museum är helt underställt landskapsregeringen medan Ålands sjöfartsmuseum ägs av en stiftelse.

Stiftelsen är helt beroende av de medel som landskapsregeringen bidragit med genom åren. Till det har det uppenbarligen inte behövts en museilag. Därför är det helt fritt fram för landskapsregeringen att genom budget lägga upp ett program eller en plan på hur och i vilken utsträckning stöd till andra museer kan formas och utdelas.

Det kallas kulturpolitik. Idka gärna en jämlik sådan, tack!

Nu är det hög tid att prioritera andra aktörer utanför Mariehamn. I mitt tycke har Ålands jakt- och fiskemuseum behandlats styvmoderligt i årtionden. Museet, vars verksamhet också bedrivs av en stiftelse, bevarar och förevisar en viktig del av vårt ursprung och vårt kulturarv för besökare och eftervärlden.

Utställningarna beskriver på ett utomordentligt sätt hur ålänningarna, kvinnor och män, flickor och pojkar, slet för att försörja sina familjer och säkra sin utkomst under tider då förhållandena var både hårda och karga, dessutom ofta med livet som insats i storm, kyla och på svaga isar.

I dag utgör jakt och fiske ännu en betydande sysselsättning inom vilt- och fiskevård, miljö- och naturvård samt friskvård inte att förglömma.

Vad är det som intresserar alla människor mest? Jo, djur och natur engagerar. Det kommer till uttryck i olika forum på sociala medier och i dagstidningarna som ”de mest klickade inslagen”.

Det är nu dags att på ett konkret sätt genom anslag visa erkänsla för det naturvetenskapliga och etnologiska arbete som gjorts i Ålands jakt- och fiskemuseum så att vi kan fortsätta att vara stolta över vårt kulturarv. Eller är det något som landskapsregeringen helst vill gömma bort till förmån för ibland verklighetsfrånvänd och redan något sliten argumentation om hållbarhet i tid och otid?

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I FÖGLÖ JAKTVÅRDSFÖRENING