DELA

Ideologiskt haveri

För några veckor sedan uttrycket jag på sociala media att skärgårdstrafiken till Finland borde minskas under låglasttid, det vill säga från januari till mars, samt att avgifterna på alla linjer borde höjas med lika mycket som förslaget till höjning av ÅHS-avgifterna, totalt 600 000 euro. Finansminister Perämaa rasade över mina åsikter och menade att det får stora negativa konsekvenser.

Nu några veckor senare så har det beslutats att sjukvården skall spara 2,0 miljoner netto. Nu applåderar landskapsregeringen med finansministern Perämaa i spetsen beslutet trotts att det är negativt för sjukvården på hela Åland.

Att liberalen Perämaa och hans parti föredrar de skarpa värdena före de mjuka vet jag och det har vi nu fått bekräftat.

Men att hela det socialdemokratiska partiet tycker likadant är nog en ideologisk gåta.

Runar Karlsson (C),

Lagtingsledamot