DELA

Ideér till ökat 9 junifirande på Åland

Ålands Köpmannaförening r.f. arrangerade nyligen en medlemsresa till Oslo för att delta i och ta lärdom av deras 17 maj firande. Bl a följande idéer framkom under resan hur vi på Åland kunde göra för att få bättre ”fart” på vårt eget firande av Ålands självstyrelsedag.
Smyckning av stad och landsbygd.
Gatorna och vägar i centralorter och i Mariehamns centrum dekoreras med björkar och breda band i åländska färger. All personal i affärer och servicepunkter dekoreras med Ålandsband dagen till ära. Flaggor på lyktstolpar, blomplanteringar i Ålands färger.
Flaggor på bilar samt på taxi och bussar (likt ö-spelen)
Flaggor på balkonger i staden på ”svenskt” manér.
Alla ålänningar uppmanas att vandra med slejfer på bröstet i åländska färger samt Ålandsflaggor i handen.
Alla turister som kommer till Åland den dagen bör få en Ålandsflagga!

Aktiviteter i Mariehamn.
Högtidlig parad genom staden av:
– Landskapsregeringen
– Stadsstyrelsen och kommunstyrelser
– Kommunalfullmäktigen och stadsfullmäktige
– Föreningar deltar (Sleipner med hästar, Hundar etc)
– Ungdomsorkestern och skolorkestrar
– Skolklasser
– Helst klädda i folkdräkter
– Polisen / brandkårerna / ambulanspersonal i ”uniformer”
– Veteranbilar / motorcyklar
– Skolor, daghem och föreningar
– Sportklubbar fotbollslag, innebandy, volleyboll etc
– Byalag

Offentligt anställda bör delta i firandet och i paraden, i.o.m. att de faktiskt har betalt denna dag. En Kommunkamp borde startas vad gäller utsmyckning av deltagarna i tåget!
Sång & musik på Torgscenen, gratisdans på torget. Dansuppvisningar. Serveringstält med korv och lättare tilltugg. Gocartrace genom staden, stadsorienteringslopp, sprintlopp med målgång på Torggatan eller på torget. Seglings- eller båtrace mellan östra och västra hamnen.

”Skärgården” visas på torget, försäljning av produkter och allmänt uppvisande av vad skärgårdskommunerna kan erbjuda.

På landsbygden.
9 juni-skyltning i affärerna. Alla åländska butiker och andra serviceanläggningar erbjuds att vara med i en tävling som går ut på att ha sin butik/sitt företag mest och bäst Ålandsdekorerad 9 juni. Tävlingen avgörs genom att varje butik/företag sänder in foton till en jury.
Kaffebjudning i alla affärer runt hela Åland. Den lokala butiken skall vara den självklara samlingspunkten på landsbygden under självstyrelsedagen. Skolklasser kunde ordna försäljning utanför ingången och hjälpa till med att servera kaffe.

Flytta skolavslutningen!
Köpmannaföreningen önskar främst att alla skolor framöver skulle avslutas 9 juni på förmiddagen, varefter vid skolorna erbjuds att paradera runt Mariehamns centrum vid kl. 12, gärna med egna orkestrar om man har. Även andra orkestrar erbjuds att vara med.
Efter paradernas slut uppträder åländska körer och orkestrar på scenen på torget ett par timmar. Under tiden bjuds det på kaffe & tårta, saft och bullar.
Efter detta anordnas uppvaktningen vid Julius Sundbloms staty.

Att starta upp och samordna programmet i början kan med fördel JCI fortsätta som nu. Därefter kan alla föreningar som är intresserade att vara med, och driva detta för Åland så viktiga projekt, tillsammans utgöra en framtida ledningsgrupp.
Rederierna uppmanas att marknadsföra Åland i Sverige och Finland inför den dagen så att turister deltar i större utsträckning.

Detta är endast ett axplock av idéer som framkom och skall ses som ett första utkast till projektidé.

Mariehamn den 27 maj 2010
Ålands Köpmannaförening r.f.