DELA

Idéer finns det

Mariehamns centrumutveckling debatteras åter flitigt. Bevarandet av den K-märkta Telegrafen har prövats i rätten. Stadsstyrelsen ska i dagarna fastställa gaturitningen för Nygatan. Beslutet om gaturitningen ska bli riktgivande för hela det fortsatt arbetet för levande centrum: ska generalplanens målsättningar för harmonisk och aktiv stadskärna förverkligas eller blir det en trist, stor parkering av det hela. Och inte är det heller avgörande fråga för utvecklingen om en enda byggnad ska bevaras eller inte. Är det faktisk värd en principiell prövning, process som kan ta åratals och under tiden stoppa de planerade byggen?

Parkeringsfundamentalismen har redan tillräckligt hämmat utvecklingen och inte leder det heller till framgång att enbart att stuva alla tillgängliga ytor med affärer. För närvarande minskar hushållens köpkraft på grund av stigande skatter och avgifter, åldrade befolkningen vill ha aktiviteter och socialt umgänge samt den hysteriska konsumtionen i vårt samhälle är i allmänhet avtagande. Det är dags för kursändring: levande centrum ska stöda sig på alternativa aktiviteter, harmoni och gemensamt trivsel för alla medborgare och våra besökare. Sedan kommer affärerna att blomstra av bara fart och fläkt!

Många åtgärder kan göras med billigt penning om bara viljan och fantasin finns, men vissa satsningar kan kräva mera resurser. Här följer en drös förslag, utan prioritetsordning:
Arrangera en effektiv och tillgänglig (och avgiftsfri) kollektivtrafik till och från centrum. Skrota den nitiska och kostnadskrävande parkeringsnormen i centrum, låt företagen själv bestämma om sina underjordiska parkeringar som konkurrensmedel. Skapa en större strövningsenhet genom att förlänga gågatan mot norr till Bussplan och mot söder till Torget. Gatumöblerna var en satsning till rätt riktning. Bygg den planerade torgpaviljongen. Gör bakom den befintliga torgscenen en mindre scen mot Emmaus blivande utekafé.

Arrangera mera aktiviteter och jippon i centrum. Varför inte betala extra bidrag till föreningar och andra aktörer för presentationer, teater, konserter, offentliga debatter, tävlingar mm. Affärerna kunde expandera ut på gatuutrymmet: klädbutiker med mannekänguppvisningar, livsmedelsaffärer med varuprov och matlagningsdemonstrationer (och populära matlagningstävlingar), Avancia med Cooperstester, banker och fastighetsförmedlingar med levande kundinformation och så vidare. Man kunde till och med satsa på att lägga del av Torggatan under glas. Ordna gemensam barnvagnsparkering och barnpassning för kunderna och för hundägarna hundrastgård och –passning, i form av sommarjobb till ungdomen. Få till mera och mångsidigare uteserveringar.

Fråga medborgare och konsumenter vad de vill och hör efter ytterligare idéer. Sätt i gång och verkställ!
Rauli Lehtinen
ledamot i Stadsutvecklingsnämnden