DELA

Ibland lägger verkligheten sig i

För Socialdemokraterna (S) finns ingen gräns på hur stor den offentliga sektorn kan vara. Pengar är heller aldrig ett problem, för tar de slut är det bara att låna mer. Vid krisen 2008 försvann utjämningsfonden som landskapet sparat till sämre tider. Efter det har vi inte lyckats spara en cent till ny krockkude, trots att vi befunnit oss i en högkonjunktur. Våra intäkter har varit historiskt höga, men tyvärr har våra utgifter varit minst lika stora. Socialdemokraterna menar att bara pandemin går förbi blir ekonomin bra igen. Att tro så är ett politiskt självbedrägeri av rang. Bara att begrunda den låga tillväxt Åland haft jämfört med övriga nordiska länder.

Vår tillväxt har på intet sätt svarat upp till kostnadsutvecklingen för offentliga sektor har. Socialdemokraterna menar att jag målar upp ett katastrofscenario. Tycker siffror, trender och bokslut talar sitt tydliga språk. Det är nog hög tid att sluta humma, fortsätter vi politiker med den handlingsförlamade ekonomiska politik som nu råder riskerar Åland ett katastrofläge. Många åtgärder var nödvändiga före pandemin och motsvarande insatser behövs nu. Åland behöver bli effektivare på att producera välfärd och den service som behövs. Det sker via reformer, snabbare it-utveckling och konkurrensutsättningar, men det krävs även obekväma prioriteringar. Något som varit och verkar förbli en politisk omöjlighet.

 

Att få ner kostnaderna för den offentliga sektorn är inget självändamål för mig som politiker. Däremot är prioriteringar ett måste för att långsiktigt finansiera god och trygg omsorg, skola, sjukvård med mera. I motsats till socialdemokraterna ser jag behovet av en ekonomi i balans för att inte den lilla människan ska fara illa. En sund ekonomi är även ett måste för att ha råd med ett gott miljöarbete, parering av den demografiska utvecklingen och kloka investeringar. Den privata sektorn skapar grunden till välfärden. Desto bättre våra företag mår och utvecklas, desto bättre fungerar arbetsmarknaden och den offentliga ekonomin, speciellt idag med vårt splitternya avräkningssystem gentemot Finland.

Jag vill lägga resurser på att förbättra arbetslinjen, det ska löna sig att arbeta och studera. Arbete är dessutom den absolut bästa socialförsäkringen. Jag vill lägga resurser på att främja Ålands konkurrenskraft. Satsningar som främjar produktivitet, tillväxt och arbetsplatser. Ska vi lyckas få en balans i den offentliga åländska ekonomin behövs en minskning med cirka 200 offentliga arbetsplatser, det är min personliga uppfattning, grundad på omvärldsanalys och Ålands utveckling de senaste årtiondena. Det oroar att den offentliga sektorn vuxit snabbare än den privata. Det oroar också att socialdemokraterna väljer att blunda för verkligheten för att plocka billiga poäng. Ålands situation kräver mer än så.

 

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)