DELA

Ibland blir det riktigt fel

1991 arrangerades Ö-spelen på Åland och till minne av det fina evenemanget planterades ett träd i Idrottsparkens södra kurva. En stolpe med minnesplakett placerades intill trädet. Ett kostnadseffektivt sätt att låta evenemanget leva kvar i minnet och samtidigt förgröna närmiljön.

I samband med Ö-spelen på Åland 2009 beslöts att en Ö-spelsfontän skulle placeras vid Torget till en kostnad av ca 125 000 €. Denna fontän kostar skattebetalarna i Mariehamn en avsevärd summa varje år i form av avskrivningar o underhåll, ända fram till 2020. I år är denna summa 13 140 €, en summa som direkt drabbar stadens föreningsliv i och med att pengarna tas från kultur- och fritidsnämndens anslag. Det vill säga 13 140 € mindre att fördela till barn- och ungdomsverksamhet.

13 140 € kan göra mycket nytta. Det skulle t.ex. räcka till att finansiera fritidsaktiviteter 2 ggr/vecka för stadens alla låg- och mellanstadiebarn under ett helt läsår.

Trädet i Idrottsparkens kurva får nu även vara symbolen för framtida kloka beslut. Beslut som förhoppningsvis aldrig drabbar våra barn o ungdomar.

John Holmberg

Lib Mariehamn