DELA

I vems intressen?

När vi nu har kunnat bekanta oss med Carl Rundbergs bokslut för 2015 kan vi konstatera att det uppvisar en stor förlust fast man har försökt frisera det genom att sälja ut en ansenlig mängd av sina hyreslägenheter. Rundbergs är ett bolag i djup kris som knappast skulle överleva på egen hand.

Frågan vi skogsägare ställer oss nu är: Varför talade Skogsägarförbundets styrelse så ivrigt för den förestående fusionen med ett bolag som har uppenbara problem?

Då vi granskar styrelsens bindningar och övriga uppdrag kan vi notera att en av Skogsägarförbundets styrelseledamöter även sitter i styrelsen för Ålandsbanken där Carl Rundberg Ab har sina lån, krediter som ganska snart skulle ha varit otrevliga att ha för en bank.

Till vems intressen såg Skogsägarförbundets styrelse?

Skogsägare