DELA

I alla fall ett svar om gynekologer

Replik på insändarsvar i tisdagens Nya Åland.

Tora Woivalin och Annika Kahnberg vid ÅHS drar ner ordgardinerna igen men ger i varje fall ett svar på min frågor i insändarna av den 24 januari och 7 februari. På min fråga om vem eller vilka vid ÅCS som sätter sig emot en remiss till en gynekolog given av läkare vid ÅHS får jag svar den 7 februari.

Tack för det. Då vet man det! Man ska alltså inte alls utgå från att en remiss till en gynekolog gäller. Dubbelt arbete ska liksom gälla, dvs säga, man ska göra om de undersökningar och test man redan gjort vid ÅHS, på nytt vid ÅCS och hänvisas till hälsovårdare, i mitt fall.

Gynekologer sitter och sållar oss remisspatienter; jag kan förstå det till en viss del. Men svar på frågan om det inte anses nödvändigt att, i samband med de problem man som patient har, kan anses behövligt/nödvändigt/nyttigt att kolla statusen av en operation utförd 1993, det lämnas därhän! Jag har ju inte så att säga rosat marknaden med gynbesök under åren…

Woivalin & Kahnberg hälsar mig välkommen att kontakta någon av dem för vidare diskussion om min vård.

Vad i hela friden skulle jag fråga dem om? Jag inser inte heller vilka de ”enskilda patientärenden” man inte kan tala om i tidningen är?! Jag har ställt allmänna relevanta frågor och, faktiskt med viss ironi, kryddat med detaljer om vanor och kost, bara för ni hänvisat till sådana frågor i ert första svar. Det är naturligtvis frågor som den remitterande läkaren har helt klara för sig.

Jag tackar för mig. Vi kvinnor är informerade om tågordningen vid ÅHS/ÅCS. Jag har tills vidare haft enbart goda erfarenheter av sjukvården. Nu är jag besviken. Rättmätigt besviken, faktiskt. Detta är min slutkommentar av patientärendet.

Fortfarande rejält arg