DELA

Hyrestvisten i Saltviks prästgård


Efter att ha läst Tor Lönnblads kommentar gällande hyrestvisten i Saltviks prästgård önskar jag framhålla följande fakta: Kutymen inom vår kyrka vad gäller tjänstebostäder, är att hyran beräknas efter skattevärdet. Ifall tjänsten är belagd med boendeplikt, bör dessutom en ömsesidig överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst uppgöras, hur stor del av fastigheten som skall hyras. Hyreslagen stipulerar även att ett skriftligt hyresavtal i två exemplar som undertecknas av båda parter, skall uppgöras. I fall prästgården som i många fall är alldeles för stor för tjänsteinnehavarens behov, är praxis den att en del utrymmen kan avskiljas som gästrum, mötesrum m.m.

Således betalar tjänsteinnehavaren hyra för den del av våningen han nyttjar för egen del. Dessa fakta kan lätt kontrolleras t.ex med Prästförbundets jurist, som representerar alla medlemmar, och som dessutom varit på ort och ställe och inspekterat prästgården, och som sedan många år har som dagligt arbete att syssla med frågor som dessa.
I motsats till vad intervjun med Lönnblad ger en bild av, och som även går emot kutymen inom vår kyrka, så finns det inget dokument som skulle stipulera att boendeplikten från början inbegripit flere våningar, på sammanlagt flere hundra kvadratmeter. Något som i så fall tydligt borde ha framgått i annonserna när tjänsten utlystes, liksom även det långt senare ofantligt höjda hyresbeloppet.

Tvärtom så blev jag uppringd av dåvarande tf.kyrkoherden i medlet av maj månad, från ett pågående kyrkorådsmöte, med den utryckliga frågan; ”vilkendera våningen jag var intresserad att hyra?”. Detta har bekräftats genom de kopior jag b.la insänt till facket. När det gäller den nämnda hyran på 800 euro, vilken enligt bokslutet i verkligheten, gällde euro 744,60 handlade det just om båda dessa våningar. Min föregångare som hade stor familj, ansåg sig ha behov att hyra båda våningarna. I mitt fall har det aldrig varit aktuellt, eller ens föreslagits.

Hyressättningen på 1100 euro som helt saknar beredning, och dessutom helt ensidigt föreslogs av hyresvärden, vilket gör den olaglig, gällde uttryckligen endast mellanvåningen i prästgården.
För detta samma utrymme har min föregångare betalat euro 372,30. En enkel kalkyl ger vid handen att en hyressättning från 372 euro till 1100 euro är en förhöjning på nästan 200%. Att ekonomisektionen vid sitt senaste möte helt obetydligt ändrat hyresförslaget från 1100 till 1080 för mellanvåningen, och 1400 för båda våningarna ändrar just inget i sak.
Det är möjligt att det även finns andra ingredienser bakom det brev som inskickats till domkapitlet, men i så fall anser jag att jag som kyrkoherde, som normalt är församlingens presstalesman, bör redogöra för det genmäle, jag förra veckan insänt stiftet.

I detta skede vill jag inte göra detta då utredningen är på hälft.
Jag är dock glad att stiftet utsett en utredningsman, som objektivt hört alla parter, och som även i sinom tid, skall skriva en sammanfattad rapport till domkapitlet.
Min förhoppning är att jag såväl gällande hyresfrågan, som i alla andra frågor, bör kunna åberopa samma rättvisa behandling som mina kolleger i vår kyrka.
Peter Blumenthal
Kyrkoherde, Saltvik