DELA

Hybridfärjan vore ett svek

Hybridfärjan fortsätter att spöka i den politiska debatten. Ändå har ju de nya makthavarna under valkampanjen lovat att färjan ska avbeställas, att Gripöprojektet ska blåsas av och planerna på tunnel till Föglö utredas grundligt. Allt annat skulle vara ett gigantiskt svek mot väljarna.

Miljoner i eventuellt skadestånd är ingen billig lösning, men ska jämföras med de vansinniga summor som hela kortrutten skulle kosta. Skammen faller helt och hållet på den avgående regeringen, som agerat i strid mot allmän rättskänsla.

Det är egendomligt att ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen i Helsingfors nu har fått en så stor betydelse i den interna åländska politiken. Det handlar om en rent juridisk bedömning, medan politiker med ansvar också måste skapa sig en helhetsbild av hur samhället ska utvecklas. Det åländska folket har sagt sin åsikt: skrota kortrutten och bevara en unik skärgårdsmiljö! Begrav inte drömmen om en fast förbindelse!

Om politikerna inte lyssnar till väljarnas röst är det en skymf mot hela det demokratiska systemet.

Med den maktbas som centern nu har borde blivande lantrådet Veronica Thörnroos rimligtvis ha anledning att höja profilen och säga ifrån på allvar. Hon hänvisar till långa diskussioner med infrastrukturavdelningens tjänstemän. Men vi vet redan hur kortsynt de i sin teknokratiska iver resonerar. Det är en planering som väljarna klart och tydligt har avvisat.

Om projektet går vidare kommer markägarna i Föglö att fortsätta sina protester så långt lagen tillåter. Det blir nya besvärsprocesser kring miljötillstånd för den planerade hamnen på Gripö och den nya farled som ska dras. Om hybridfärjan mot allt förnuft beställs kommer det att ta många år innan den har en hamn att angöra. Den gamla regeringen är säkert nöjd, men hur skulle de nya makthavarna förklara ett så totalt politiskt misslyckande?

GUSTAF WIDÉN