DELA

Huvudet på spiken!

Tack Sisa för en mycket beskrivande insändare i lördagens Nya Åland. Livssituationen som du beskriver i insändaren är för många barn(vuxna/familjer) vardagen. Föräldrar som hamnar i dispyt i och med en separation och som utnyttjar barnen i den striden. Det är hemskt vad föräldrar kan göra mot sina barn när bitterheten känns som värst. Eller handlar det om det du skrev att ”Det är ditt eget fel, du ville ju skiljas”!
Att det i flesta fall är papporna som blir umgängesföräldern är i och för sig rätt naturligt eftersom de flesta lever så ännu idag år 2007 att det är mamman som har huvudansvaret för barnen och är den som varit hemma med dem då de är små, medan pappan jobbat och sett till att familjen fungerar rent ekonomiskt.

Det värsta med den här typen av manipulering av boendeföräldern är när barnen kommer på hur det ligger till och inser vad det handlar om, ett spel från boendeförälderns sida. Hur människan inte ser hur mycket barn ändå exploateras inför utan till på det planterar det här i sina barn? Finns det inte tillräckligt med farligheter ute i vår värld som vi som föräldrar inte alltid kan påverka, skydda våra barn ifrån eller styra?
Föräldrar kan göra vissa val för sina barn och detta är ett av dem. Låt barn vara barn, sätt inte ord i deras mun och säg inte till dem vad de skall säga, tycka och tänka. Barn är ärliga och säger vad de tycker bara de får göra det!
Linda Rosendal,
”boendeförälder” till 2 pojkar som
också älskar och vill vara med
sina pappor.