DELA

Hurdan är den optimala språkinlärningen?

Båda mina tonåringar sitter och rabblar igenom ordlistor. Ändlösa, med böjningar som man bara ska kunna, utan praktisk anknytning. Jobbet kan jämföras med att lära sig första sidan av siffrorna i telefonboken på bokstaven E utantill och kalla det matematik. Den som kastar om siffrorna i Sven E:s telefonnummer tappar poäng men ingen frågar vad du ska kunna numret för.

Vad är språk? Förmågan att kommunicera, att förstå tal och skrift och att uttrycka sig själv. Visst, minnet har stor betydelse, men att komma ihåg och förstå ord i sina sammanhang är en helt annan och betydligt mera motiverande och stimulerande uppgift för vår hjärna. En läst eller hörd text väcker nyfikenhet hos oss – vi vill förstå och lära oss mera och vara stolta över att någon faktiskt förstår när vi bildar egna enkla meningar.

Det är viktigt att vi får uttrycka oss enligt vår egen förmåga och med de ord vi kommer på. Ingen ska stå och säga att det är just det ord du måste använda och kunna. Därför anser jag det avgörande att man även i skolan i ett mycket tidigt skede skriver egna texter och säger egna meningar.

Även i min egen skolgång fanns ordlistorna och ordproven med, och språklig kommunikation var tyvärr komprimerad till ett minimum. Men som tur var fanns i alla fall uppsatserna som ett sätt att formulera sig kreativt, även i nybörjarspråk, något som dagens skolor verkar strunta i.

Jag valde i alla fall, efter att ha blivit färdig med min första utbildning, att studera engelska vid Helsingfors universitet. Jag slutförde inte den utbildningen, men jag anser att den gett mig mycket och framförallt påverkat min åsikt om språkinlärning. Det är förstås klart att möjligheterna är större då man inte är nybörjare på ett språk, men här rabblades inga ordlistor. Texter, prosa och poesi analyserades, diskuterades och även översattes. Ordböcker användes flitigt, och ordförrådet växte så det knakade. Mycket bestod också av att skapa egna texter. Grammatik ingick, men aldrig lösryckt ur satsens sammanhang. Grammatiken ska hjälpa oss att dra paralleller till vårt modersmål och öka förståelsen för språket.

Frågan om den optimala språkinlärningen är inte lätt, men att tänka i nya banor vore viktigt. Om möjligt, jobba i mindre grupper. Diskutera mycket med varandra, försök formulera meningar. Ha roligt! Skriv mycket egna texter. Lyssna på inspelade texter, även talspråk, eller en liten film på Youtube i ett tidigt skede. Via internet kan man göra detta även som hemläxa. Kolla att alla hänger med. Belöna kreativitet!

När eleverna är högt belastade måste vi se över de ämnen där resultaten inte motsvarar deras arbetsinsats.Att det finns vägar att öka deras motivation och stimulans och därmed effekten av arbetet är jag fullständigt övertygad om. I mitt eget jobb som violinlärare vid Åmi har jag märkt att det kan vara frågan om rätt enkla knep ibland.

Stephan Kemetter

Mus. Mag.

Violinlärare vid Ålands musikinstitut

(Kom ihåg att kontrollera bifogade filer)

Detta meddelande skickades från Nya Ålands hemsida.