DELA

Hur vill vi att det skall se ut?

Ålandsminister Astrid Thors har förhandröstat i kyrkofullmäktige valet och framhäver, enligt Ålandstidningen, att församlingsarbetet skall bli mångsidigare och vara mera närvarande i människornas vardag.
” Jag vill att min kyrka skall vara öppen och människonära och stå för kärlek till människan.”
Enklare än så kan man inte formulera kyrkans uppgift. Kyrkan skall stå på människans sida. Slå vakt om värdighet, stolthet och frihet. För att göra det behöver verksamheten bli mångsidigare och SYNAS.

Ibland hör man: Hur skall vi få folk till kyrkan? Hur skall vi väcka intresse?
Det är en egoistisk fråga. Kyrkan finns inte till för sin egen skull.
Kyrkan skall fråga sig: Hur skall vi hjälpa människan att leva ett gott liv? Ett lyckligt liv? Ett värdigt liv.
Hur skall vi hjälpa varandra att orka, kämpa och stå ut i kriser, motgångar och olyckor.Hur skall vi fira jul, påsk och alla helgonsdag så att det känns på riktigt?
Hur skall kyrkan agera för att skapa tro, hopp och kärlek?

Lösningen
heter praktisk handling. Att i praktiken stå på de ungas sida, på de sörjandes, på de nyvigdas, på sökandes, på de jublandes, på de uppgivnas, på deras sida som inte ser nån mening, på de hungrigas, misshandlades, utnyttjades och de utstöttas sida. Och på oss vardagsmänniskors sida.
Och därför finns det i Mariehamns församling bland annat sorgegrupper, körer, sjukhuspräst, ungdomsgrupper, miniorer, meditationsgrupper, syföreningar, matbank, retreater, konserter, gudstjänster för stora och små, skriftskolor. Och de finns förväntan på så mycket mer. Vi vill få hjälp att leva ett värdigt liv hemma, med varandra och på jorden.
Den stora frågan i detta kyrkoval är således inte om kyrkskatten skall höjas eller sänkas, om kyrkbänkarna skall fyllas eller tömmas, om de homosexuella skall bli vigda till äktenskap eller välsignas.

Den stora frågan är: Hur skall kyrkan handla för att bli det den är, det vill säga en kyrka som natt och dag, i helg och vardag står på människans sida. I sin Mästares efterföljd.
Hur skall det se ut i praktiken, på riktigt? I handling?
Ta tillfället i akt och kom på valdebatt och debattera kyrkans uppgift.
Valdebatt i St Görans församlingshem tisdag kl 19.
Kent Danielsson