DELA

Hur vill (S) lösa platsbristen?

Socialdemokraterna Kalle Fogelström och Igge Holmberg radar upp en massa exempel på dygnskostnader inom äldreomsorgen och påstår att dygnskostnaden på Villa Gustava är väsentligt högre.
Vidare påstår skribenterna att Socialnämnden ”inte på långt när uppfyller” Stadsfullmäktiges villkor i och med att avtalet med Villa Gustava godkändes av nämnden. I socialförvaltningens ärendeberedning finns bemötanden mot det påståendet. Förvaltningen uppskattar bland annat att om staden själv gick in för att driva en liknande verksamhet så skulle slutsumman sannolikt inte vara särskilt mycket billigare än det pris som Villa Gustava erbjuder.

Vi är också intresserade av att ta fram mer noggranna kostnadsjämförelser. Dock ska de vara relevanta och måste baseras på vad det skulle kosta för staden att ta fram nya platser som motsvarar Villa Gustavas.
Man ska inte jämföra äpplen med päron som Socialdemokraterna gör. Med detta i åtanke föreslog vi därför också att förvaltningen ska ta fram relevanta kostnadsuppskattningar inför nästa år innan ett eventuellt nytt avtal tecknas.
Det av Socialnämnden antagna avtalet har en giltighetstid på drygt två och en halv månad fram till årsskiftet. Villa Gustava har varit tillmötesgående och sänkt priset samt har öppet dygnet runt inklusive veckoslut i enlighet med Stadsfullmäktiges önskan.

Precis som Kalle och Igge konstaterar är det ett skriande behov av platser inom äldreomsorgen och vi har en kö på 20-30 personer samt överbeläggning på bland annat Trobergshemmet. Det är ingen önskvärd situation och därför är det av yttersta vikt att vi tar hjälp av de aktörer som finns för att lätta upp situationen något tills Trobergshemmets tillbyggnad och renovering är klar. Avtalet på två och en halv månad med Villa Gustava är således en absolut nödvändighet. Vi behöver platserna omedelbart!

Hur har Socialdemokraterna tänkt lösa platsbristen fram till årsskiftet eftersom ni inte vill godkänna avtalet? Genom ännu mera överbeläggning på våra kommunala boenden?
Vår målsättning är att erbjuda eget rum till alla som så önskar, oavsett boendeform. Avtalet med Villa Gustava möjliggör tyvärr inte det fullt ut, men är ett steg på vägen till att förverkliga vår målsättning.

Petri Carlsson (fs)
Harriet Lindeman (fs)