DELA

Hur viktiga är våra barn?

Det har under de senaste veckorna synts ett flertal insändare och mess angående ett av resultaten av stadsfullmäktiges budgetbeslut för 2012, nämligen stängningen av Fritidshemmet Örnen.
Efter att ha fått information från föreståndaren av Fritidshemmet Kråkan, där de barn som för närvarande har plats på Örnen kommer att placeras, om hur detta kommer att påverka samtliga barns situation då alla skall få plats i Kråkans lokaler antog jag (i min naivitet) att något så dumt aldrig kommer att genomföras.

Idag kom det dock ett brev från barnomsorgschefen i Mariehamn där hon informerade att Örnen kommer att upphöra som fritidshem den sista december 2011 och att de barn som är inskrivna på Örnen kommer att få plats på Kråkan istället.
Antalet barn som skall tillbringa sin tid på Kråkan kommer då att uppgå till 37 st. Enligt uppgift från den nuvarande föreståndaren kommer då varje barn att ha en yta om ca 4 kvadratmeter att röra sig på (då är även köksutrymmet inräknat).

Tyvärr, och detta är något som jag har förstått har varit upp till diskussion i ett antal år redan men som inte har genomförts, finns det ingen lag som reglerar antalet kvadratmeter per barn på fritidshem.
I den nya barnomsorgslagen som träder i kraft den 1 januari 2012 står det däremot såhär: ”Ett daghems inomhusutrymmen ska räknat per barn omfatta minst tio kvadratmeter rumsyta som inkluderar både barnens och personalens behov.”

Under 6 § i den nya barnomsorgslagen står det: ”Fritidshemsverksamheten ska dagtid under skoldagar erbjuda omsorg och en meningsfull fritid för barn och ungdom som avses i 18 §”.
(Vill ni läsa allt som står kan ni hitta lagen på följande länk) http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/lagar/afs2011_nr86.pdf

Igge Holmberg skrev en mycket bra insändare med rubriken ”Dagis – en bra affär”. Jag vill påstå att även fritidshem är en bra affär, i lika hög grad som daghem och kanske till och med mer så. I korthet går Igges insändare ut på att dagens barn är framtidens vuxna och att det är självklart att en investering i våra barn är lönsam i framtiden eftersom vi då kan se fram emot att barnen i vuxen ålder är balanserade, trygga medborgare som är goda skattebetalare.
Jag kan garantera att en investering i våra barn resulterar i mindre kostnader i framtiden för både sjukvården, kriminalvården, missbrukarvården, polisen etc. etc.

Den nuvarande föreståndaren på Kråkan har meddelat att han kommer att säga upp sig från sitt arbete i det fall att stängningen av Örnen genomförs. Han vill inte vara del av en verksamhet som betyder att barnen förvaras istället för att förvaltas. I hans mening kommer det då att vara praktiskt omöjligt att bedriva en verksamhet som han kan ta ansvar för, både säkerhetsmässigt och pedagogiskt. Han borde väl veta.

Om Du tycker att det är viktigt att det läggs ner resurser, som en prioritet, på allas våra framtida beslutsfattare ber jag dig att skriva på en namnlista emot stängningen av Örnen.
Gå till namninsamling.se och sök efter ”Stäng inte Fritidshemmet Örnen!”
Lara Darby