DELA

Hur var det nu egentligen, Gun-Marie Lindholm?

Förra veckan kunde vi läsa att den tidigare kansliministern Gun-Mari Lindholm vid Ålands landskapsregering tror att hon kan ha blivit lurad eller att Ålands Penningautomatförening duperat LR. Detta är mycket anmärkningsvärda uttalanden. Vem det är som ljuger riktigt?

I FATFs (Financial Action Task Force) rapport för Finland och Åland 2007 och uppföljning 2013 kritiseras landskapet Åland för bristfälliga kontroller och anmälningar gällande penningtvättlagen .

Den 1 juni 2012 fick LR ett brev från inrikesministeriet med frågor som berör efterlevnaden av penningtvättlagen på Åland och frågan varför det kommer in så få penningtvättsanmälningar.

Bara någon vecka senare, den 16 juli 2012 har LR med kansliminstern Lindholm i spetsen svarat inrikesministeriet. ”Att Paf endast uppmärksammat enstaka tvivelaktiga spelbeteenden och transaktioner. Alla dessa tvivelaktiga spelbeteenden och transaktioner har dock, i enlighet med 23 § 1 mom. penningtvättslagen, rapporterats till centralen för utredning av penningtvätt. Paf har även svarat på förfrågningar och följdfrågor som föreningen fått från centralen för utredning av penningtvätt.”

Den 21 oktober 2012 uppdagades spelskandalen. Omgående ville kansliministern Lindholm snabbt ändra på dagens system och införa en fristående myndighet som tar över kontrollen och tillsynen av PAF.

Den 23 november 2012 sade minister Lindholm i en intervju till Hufvudstadsbladet att speltillståndet för PAF kräver både ansvar och kontroll och att PAF lever upp till villkoren. Artikeln avslutades med att ministern säger ”Jag kan med gott samvete säga att fallet inte beror på att det brustit i PAF:s kontrollsystem”

Lindholm har uppgett i tidningar att anmälningar har gjorts. Man kan ställa sig frågan varför man då inte berättade redan den 16 juli, att man anmält misstänkta transaktioner till CKP och att CKP inte reagerar på dessa?

Att sedan spelet fortgått och det förefaller som om kontrollen varit riktigt dålig och flera åländska företagare har drabbats hårt verkar ingen av dessa ledande politiker vilja ta ansvar för inte ens tidigare ministern Gun-Mari Lindholm som ansvarade för tillsynen och kontrollen som ansvarig minister.

Det finns flera frågeställningar kring detta och man bör även ställa sig frågan om LR delgivit brevet från inrikesministeriet till PAF och dess styrelse och om alla kände till FATF:s alarmerande rapporter.

Så frågan är vem har ljugit och vem har duperat vem Lindholm?

Anders Uppgårdh