DELA

Hur var det med miljötänket inom staden?

När man har följt med Ålandsvägens ombyggnader, etapp 1 ( som är nästan klar ) och nu etapp 2 som pågår, blir man förvånad över infrastrukturavdelningens miljötänkande. Va-verken skötte rörarbetena för avlopp och vatten på etapp 1 i egen regi men nu på etapp 2 sköts dessa arbeten av entreprenören under övervakning av infraavdelningens tjänstemän.

Medan man bygger nya avloppsledningar låter man avloppsvattnet fritt rinna ut i dikena och efter att de nya avloppena är klara och de gamla avloppena är inkopplade täcker man över utsläppena med sand och så är saken klar. Man kan konstatera att vattenledningarna med sina kopplingar ligger på djup med ”bräckt” vatten och förorenad sand.

Det finns ingen dränering som kan leda bort det ”bräckta” vattnet, så vart tar det vägen ? Hur är detta möjligt i vår miljöstad?

Vid stadsgränsen möts man av en skylt med max tomgångskörning 1 min för miljön, har man en hund som bajsar i staden skall man ta vara på detta och sätta i speciella soptunnor, slår man en drill i Esplanaden kan man få böter och släpper man ut litet olja från en maskin på en arbetsplats blir man anmäld för miljöbrott.

Då undrar man över förfarandet när man bygger avloppsledningar i Mariehamn.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM