DELA

Hur uppmärksammades kvinnodagen på Åland?

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen, och jag tänkte att nu i spåren av #Metoo rörelsen så är väl de åländska tidningarna fulla av olika reportagen om kvinnor och kvinnors kunskaper, förmågor och rättigheter. Samt framförallt hur mycket positivt (?) som hänt på jämställdhetens område de senaste 100 åren.

Men nej. Jag kunde inte finna mycket läsvärt med anknytning till kvinnodagen. Åtminstone inte i Ålandstidningen, den del av Nya Åland jag har tillgång till på nätet hade heller ingen text om Internationella kvinnodagen. Så trots allt så var uppropet om våld mot kvinnor blott en modefluga, och ingenting att bry sig om i förlängningen. Blott i de fall att något nytt dyker upp i fråga om misshandel och våldtäkter så finner tidningarna kanske det angeläget att berätta om händelserna.

På internationella kvinnodagen hade det nog varit på sin plats att åtminstone i en artikel i vardera tidningen lyfta fram kvinnors betydelse för samhällets fortlevnad, utveckling och överlevnad. För trots allt blir det väldigt få män födda utan en kvinnas medverkan. Och de flesta ”stora” män i dagens åländska samhälle har haft en mamma som fött dem, matat dem , bytt blöjor på dem, och i stort sett gett dem den uppfostran de varit i behov av. Det hade varit intressant om någon av dessa mammor lyfts fram i artikelform, och fått berätta sin historia.

Inte heller Ålands muséum eller något av de åländska biblioteken har vad jag känner till uppmärksammat internationella kvinnodagen med någon utställning eller annat jippo. Är vi kvinnor verkligen så bortrationaliserade i det offentliga livet, att vi inte ens en dag på året kan lyftas fram som den del av befolkningen som ser till att livet fortsätter på jorden? Männen lyft ju fram alla de andra dagarna på året i otaliga sammanhang som den mest framstående av mänsklighetens två kön, medan kvinnorna glöms bort den enda dagen på året som är hennes egen. Och där just hennes förmågor och kunskaper borde komma till tals.

Tydligare är så kunde den talande tomheten i tidningarna och deras könsliga värderingar inte kunnat framstå, än just genom att tiga ihjäl internationella kvinnodagen.

RUNA LISA JANSSON

NYAN SVARAR:

Ledaren, Utblick och Noterat i torsdagens Nya Åland ägnades åt internationella kvinnodagen. Red.