Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Hur trygga välfärden för alla?

Hur trygga och vidareutveckla välfärden? För att trygga välfärden på det globala planet handlar det om att ge miljö- och klimatfrågorna högsta prioritet – en omställning till en globalt hållbar utveckling. Detta för att inte riskera att vår planet blir obeboelig för oss människor.

Vi på Åland lever i ett tryggt samhälle. Vi har bra barnomsorg, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola och utbildning. Saknas dock ännu tillgång för alla till allmän tandvård. Verksamheten drivs av den offentliga sektorn och bekostas till största delen med skattemedel.

Åland är i det stora hela ett bra exempel på den nordiska socialdemokratiska välfärdsmodellen.

Stöd bör ges till förebyggande åtgärder som minskar behovet av institutionsvård. Stöd till hissar i flervåningshus, seniorboenden, kollektivtrafik (avgiftsfri för pensionärer och barn/unga) och stöd till ideella organisationer som aktiverar pensionärer.

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att kämpa för att vidareutveckla och förbättra välfärden genom den offentliga sektorn. Vi är emot privatiseringar. Det finns skräckexempel både från Finland och Sverige på misslyckade privatiseringar av vård och omsorg. Vi vill ha låga avgifter som alla har råd med.

Genom att förbättra välfärden ökar vi tryggheten för alla ålänningar.

Karl-Johan Fogelström (S)