DELA

Hur trygga basservice?

Med anledning av Christian Nordas (Lib), Lennart Isakssons (M/FS/ob) och Tom Forsboms (MF) insändare måste ett klarläggande göras. Om inte en god basservicenivå kan garanteras så anser vi socialdemokrater att man bör överväga en liten skattehöjning om det visar sig att intäkterna för staden inte räcker till. De flesta invånare i Mariehamn är någon gång under sitt liv beroende av stadens basservice (barnomsorg, utbildning och äldreomsorg). Med de inbesparingar som socialnämnden nu är tvungen att göra kan inte en god basservicenivå garanteras. En öppen fråga: Är ni andra partier beredda att godkänna socialnämndens nedskärningar eller hur vill ni göra för att finansiera och trygga stadens basservicenivå?
Linda Söderström (S)