DELA

Hur tänkte ni om landsbygdscentret?

Ett par frågor till min gamle vän Roger Nordlund:

Planerna på ett behandlingshem för drogmissbrukare och personer med psykisk ohälsa vid Ålands landsbygdscenter förvånar mig. Personligen känner jag en sorg över att regeringen helt har gett upp tanken på att ha ett resurscenter för landsbygdsnäringarna. Något som är mer nödvändigt nu än någonsin. Men jag blir än mer förvånad över planerna på upp 40 stycken vårdplatser för drogmissbrukare ute I Jomalaby, utan att det överhuvudtaget varit någon kontakt med kommunen. Inte heller de närboende förefaller ha fått någon information.

Landbygdscentret har ju överhuvudtaget inte någon betydelse mera för er. Men kan du Roger förstå att det finns en rätt stor oro ute i närområdena när man enbart via media får ta del av planerna på den här typen av verksamhet. Hur tänkte ni riktigt där, Roger?

Anders Eriksson (Åf)