DELA

Hur tänkte kulturministern nu?

Kulturminister Johan Ehn (MSÅ) vill att kulturdelegationen skall återspegla den sittande regeringen, alltså att delegationen ska bestå av företrädare för de partier som sitter i regeringen.
Detta är en förändring han vill göra från den nuvarande parlamentarisk, demokratiskt tillsatta kulturdelegationen, där alla lagtingspartier är företrädda.
I min värd vill man göra en förändring om man är missnöjd med någonting och/eller tror att man kan göra någonting bättre.
Min direkta fråga till kulturministern är: På vilket sätt är du missnöjd med nu sittande kulturdelegation eftersom du vill göra en förändring?
Nyordningen måste väl i grunden vara till gagn för kulturutövarna på Åland.
Eller?

Har kulturministern frågat de åländska kulturutövarna om de är missnöjda med nuvarande parlamentariskt tillsatta kulturdelegationen?
Eller är det enbart för egen vinning som kulturministern vill göra en förändring?
Jag har blivit vald av mitt parti att representera Ålands Framtid i kulturdelegationen med motiveringen att jag är kunnig och har ett brinnande intresse för kulturlivet på Åland.
I kulturdelegationen arbetar jag för att HELA kultur-Åland ska leva; oberoende var man bor på Åland ska man kunna arbeta med kulturell verksamhet och på bästa sätt kunna ta del av kulturella evenemang.
Jag vill satsa speciellt på unga kulturutövare och skjuter gärna till lite extra pengar till kulturverksamhet i den åländska skärgården.
Av någon orsak jag inte själv förstår är kulturministern missnöjd med vad vi i dag åstadkommer och beslutar i kulturdelegationen. Jag skulle vilja veta vad han är missnöjd med?

I debatten har jag hört att man eftersträvar en ”häftigare” kulturdebatt genom att utestänga oppositionen från delegationen. Men vem gynnas av det? Blir det lättare för kulturutövarna att utöva sin kulturverksamhet? För det är väl för kulturutövarna kulturministern vill göra en förändring?
Jag tror att kulturutövarna på Åland, som jag brinner för, blir i kläm och att de inte eftersträvar efter en ”häftigare” kulturdebatt, utan snarare snabba och mer långsiktiga beslut.
Jag tycker att en parlamentariskt sammansatt kulturdelegation, med ett gemensamt samarbete, är det bästa på kulturutövarna. Det har ju fungerat bra hittills. Varför förändra på något som fungerar bra?
Herr kulturminister, tänker du nu på de bästa för kulturarbetarna på Åland, eller på någonting annat?
Anders Påvall (ÅF),
medlem i kulturdelegationen