DELA

Hur tänker man på Ålands GK

Medlemmarna i Ålands Golfklubb skall snart få ta någon slags ställning till huruvida man skall bygga om Slottsbanan. När det blir dags för medlemmarna att säga sitt har styrelsen redan lagt ut 30 000–50 000 euro på projektering och utredningar. Det innebär att om medlemmar röstar mot har man tagit en stor kostnad i onödan varför många medlemmar tvingas att välja för ett föslag man egentligen inte gillar. Förstår inte varför medlemmar inte fått tycka till i ett tidigare skede.

Vi har ju även en bana till, Kungsbanan som är i lika dåligt skick, varför inte bygga om den? Jag vågar påstå att om man frågar en medlem eller gäst vilken bana man vill spela om man bara får välja ett alternativ kommer minst 80 procent att välja slottsbanan. Själv spelar jag Kungsbanan lika gärna som Slottsbanan men jag vet många medlemmar som aldrig spelar Kungsbanan, bara Slottsbanan. Förutom att bunkrar, tees och greener är i dåligt skick är banan lång och tung att gå framförallt för damerna och äldre. Gör om Kungsbanan så att alla typer av spelare kan ha glädje av banan.

Förr eller senare måste Slottsbanan byggas om men jag anser som sagt att man skulle börja med Kungsbanan. Även om Slottsbanan är i dåligt skick kvalitetsmässigt så finns det få golfbanor som slår banans layout och läge. På grund av den fina naturen och omgivningarna har man lättare att acceptera ”blinda hål” och dålig finnish.

Om Slottsbanan stängs av 1–2 år har jag svårt att förstå om vi kommer att ha några gäster överhuvudtaget, vem kommer till Åland för att spela Kungsbanan? Och vad händer med de medlemmar som i dag , i princip, aldrig spelar Kungsbanan? Styrelsen utreder finansiering av den nya banan, men hur finansierar man resten. Klubben har under två års tid gått med förlust, det lär inte bli bättre om man är utan greenfeegäster och tappar 20 procent av medlemmarna under 2 års tid.

Den danske banarkitekten har tagit fram en ”masterplan” som gjort klubbens ledning lyrisk. Det talas om en bana av världsklass. Vi skall inte ha någon bana av världsklass. En bana av världsklass betalar man

250 euro i greenfee och en årlig medlemsavgift på 5 000 euro. En bana av världsklass har fairways som är lika fina som våra nuvarande foregreens och som klarar 100 millimeter septemberregn. Prio är naturligtvis greener men det är bortkastat med fina greener om banan ändå är ospelbar på grund av vattensjuka fairways.

Nu börjar investeringen hamna på 4–5 miljoner euro i stället för 2 miljoner euro. Banarkitekten vill ha mer kontakt med vattnet och vill därför lägga ut fler tees och greener mot sjön. Man borde tagit lärdom av fiaskot med utslagsplatsen, tee, på hål sjutton där man bokstavligt talat kastat pengarna i sjön. Bygget har kostat enorma pengar och byggts på ett allt annat än professionellt sätt, frågan är när allt rasar ut i sjön. Att lägga nya tees och greener vid sjön på mestadels mjuk lermark kan inte bli billigt.

Vad är kontakt med vattnet? För min del njuter jag av utsikten från en stor del av banan där man ser ut över sjön, man ser slottet i Kastelholm med mera. För mig är det ingen njutning att se massa golfare som springer med bollhåvar i nävarna för att rädda bollen dom just slog i sjön. Det måste finnas bättre sätt att öka svårighetsgraden på banan om det man är ute efter. Möjligheten att spela 9 hål försvinner också med nya masterplan.

Banorna är gamla och behöver rustas upp men alla problem har inte med banans ålder att göra utan även av misskötsel. Tänk på att även en ny bana kan klippas sönder, vattnas sönder, gödslas sönder och att skicka ut okunnig sommarpersonal och ”bygga vulkaner” kring hålen på greenerna är lika lätt på gamla som nya greener.

Nej gör om Kungsbanan, och se till att det finns 4–5 utslagsalternativ och spelvägar även för de lite sämre spelarna och de som inte slår så långt. När vi har en Kungsbanan som är bra och rolig för alla då kan vi göra om Slottsbanan.

Dick Helén

Svar:

Styrelsen för Ålands Golfklubb anser att Slottsbanan är den av banorna som i dagsläget har det klart största renoveringsbehovet. Därför kommer vi att för medlemmarna presentera ett detaljerat förslag att ta ställning till på ett medlemsmöte under våren. För oss är det mycket viktigt att materialet som ligger till grund för vårt förslag till banutveckling av Slottsbanan är så väl genomarbetat som möjligt så att medlemmarna ska kunna ta ställning till förslaget. Vi kan försäkra att allt arbete som vi utför är för golfklubbens och medlemmarnas bästa!

Styrelsen för Ålands Golfklubb

Gm. Åsa Nordström

klubbdirektör