DELA

Hur stor är egentligen klumpsumman?

Landskapet Ålands ekonomi är starkt beroende av statens ekonomi på grund av klumpsumman och skattegottgörelsen. Desto bättre statens finanser är, desto bättre för oss.

Därför är det av största vikt att de kommande åren få landets ekonomi i balans och minska statsskulden. En annan viktig del i detta är givetvis att se över grunderna för avräkningsbeloppet och huruvida avräkningsgrunderna speglar vårt samhälle av idag.

Landskapet Ålands budgeterade inkomster för år 2010 var 261 miljoner euro. I dessa inkomster ingick klumpsumman från staten på 167 miljoner euro. Detta betyder att 64 % av våra inkomster kommer direkt från staten i form av klumpsumman.
Vet Ni hur mycket pengar denna klumpsumma är ”på riktigt”? Jo, klumpsumman från staten är exakt lika stor som prispengarna Manchester United fick då de senast vann Champions League! Då kan vi ställa oss frågan: Är klumpsumman för liten eller är prispengarna i Champions League för stora?
Tony Asumaa, riksdagskandidat
Alliansen för Åland