DELA

Hur stoppar vi drogerna?

De senaste dagarna har tidningarna rapporterat om drogbruket på Åland. Finns det anledning att vidta åtgärder? Ja. Är läget så illa som det framställs i media? Både ja och nej.

Den sammanlagda bild vi får, om vi lägger ihop polisens brottsstatistik och folkhälsoundersökningar är att det finns droger på Åland och att en liten ökning har skett. Det finns dock ingen statistik som talar för en stor ökning. Också en liten ökning får dock våra varningsklockorna att ringa. Landskapsregeringen har gett ÅSUB i uppdrag att ta fram statistik över ålänningarnas alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor. Dessa siffror kommer att levereras i oktober och torde ge en exaktare beskrivning av läget. I en nära framtid kommer vi att sammankalla operativa gruppen mot risk- och missbruk för att göra en lägesgenomgång av drogsituationen på Åland. Här ingår bl.a. polisen och fältarna. Fältarna rör sig i skolorna hela tiden och är nu inplanerade på föräldramötena.

Vad gör då landskapsregeringen utöver detta?

– Satsar på det långsiktiga, preventiva arbetet. Vi vet att tobak är inkörsporten till andra beroenden. Tillsammans med ÅHS och skolorna har vi gått in för projektet Tobaksfri Duo som har visat sig minska både tobaksbruk och bruk av andra droger. Vi kommer att satsa mer på detta under mandatperioden.

– Strängerar Tobakslagen mer än direktivet förutsätter genom att vi förbjuder alla smaksatta e-cigarretter. Detta är nikotinprodukter som till sin utformning och marknadsföring riktar sig till minderåriga. Ett övergripande mål för drogpolitiken är att förhindra att minderåriga börjar med tobak och droger.

– Understöder strängeringar av polislagen, som ger möjlighet till ökad fältövervakning, till exempel med droghundar vid Rockoff.

Vi har beredskap att göra mer och kommer under de närmaste månaderna att följa situationen på fältet noggrant.

Wille Valve (MSÅ),

Nina Fellman (S),

Tony Asumaa (Lib)