DELA

Hur ställer sig ÅLU till nekrofili?

Med stor förvåning har man kunnat läsa att LUF-Stockholm (Liberalernas ungdomsförbund) tagit ett ställningstagande för att tillåta nekrofili och incest mellan syskon.

Eftersom stora delar av Landskapsregeringens regeringsprogram var kopierat från svenska förlagor, så undrar vi hur det lokala ÅLU (Åländsk liberal ungdom) på Åland ställer sig i dessa frågor?

Vi har en konservativ kultursyn och vi kan inte acceptera incest eller nekrofili, men de ”liberala” tycks inte ha något emot det.

Vår människosyn, och vår moral verkar ligga väldigt långt från LUF och vi vill därför absolut inte heller på något sätt sammanblandas med ÅLU även om vi inte känner deras tankegångar i dessa frågor. Vi använder konsekvent ”ÅD” som vår förkortning.

Och vi uppmanar på samma gång även pressen att återgå till den etablerade förkortningen ”ÅD” för Åländsk demokrati. Svepskälet att vi skulle sammanblandas med Ålandsdelegationen är, som ni ju vet själva, lokalpressens eget påfund.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati