DELA

Hur skulle regeringen betygsätta sitt ledarskap?

Att leda en verksamhet och/eller personal i en verksamhet, vilken som helst, är en utmaning och ett stort ansvar. Precis som arbetsmarknaden ställer höga krav på anställda idag, ställs även höga krav på den som ska leda. Min erfarenhet av att leda verksamheter, både ideella och professionella, må vara blygsam men har ändå utmynnat i några insikter och reflektioner. Det finns saker som utmärker en bra ledare. En bra ledare är till exempel en förebild. Hen är tydlig med sina målsättningar och värderingar och visar vägen för sina medarbetare, visar engagemang och förstår att välmående och motiverade medarbetare är avgörande för att nå resultat.

En bra ledare är lyhörd och inbjuder till dialog, vill skapa engagemang och kommunikation istället för att hålla monologer och peka med hela handen. En bra ledare har modet att fatta beslut i en turbulent omvärld, men också modet att riva upp ett felaktigt beslut och snabbt ställa om. Hen är prestigelös och stämmer av sina beslut mot förändringar i omvärlden och relevant fakta. En bra ledare vet att olika åsikter och perspektiv leder till diskussioner och meningsskiljaktigheter som för verksamheten framåt, och vet att man förebygger konflikter genom att lyssna och låta missnöje komma upp till ytan och hanteras innan det blir för stort. En bra ledare har självdistans, kan reflektera över sin roll och är ödmjuk inför den kompetens som hens personal besitter, och tar vara på den.

 

En bra ledare använder inte maktdemonstration eller härskartekniker mot sina anställda. En bra ledare skuldbelägger inte sin personal och skyller inte tillkortakommanden eller misslyckanden på sina medarbetare. Listan kan nog göras rätt lång men sammanfattningsvis: En ledare som inte mäktar med att i bred mening tillgodose en arbetsgrupps behov och/eller inte förmår att kommunicera med gruppen, är inte en bra ledare.

Ovanstående gäller även för politiska ledare. Åland gallup ville i senaste gallup att vi ska betygsätta, eller gradera vårt förtroende för den politiska ledningen. Jag skulle även vara intresserad av att se den politiska ledingen själva reflektera över vad ett gott ledarskap innebär, och jämför med sitt eget ledarskap. För ärligt talat, jag upplever varken styrelsen för ÅMHM eller landskapsregeringen riktigt uppfyller ovanstående just nu.

CITA NYLUND (LIB)