DELA

Hur sköts våra offentliga bolag och organisationer egentligen?

På senaste tiden har det nu och då framkommit uppgifter om att offentliga bolag inte sköts enligt de regelverk som gäller för affärsverksamhet. Men det är inte bara bolagen, utan även andra offentliga organisationer med styrelser borde nog sättas ”under lupp” vad det gäller deras kompetens.

Styrelsen är nämligen ytterst ansvarig för att bolag och organisationer sköts enligt lag och förordning. Det är därför man har en styrelse. Men om den styrelsen inte är kompetent för sin uppgift? Om den inte har den erfarenhet och det kunnande som behövs för att sitta i en styrelse, då är det inte mycket bevänt med ledarskapet heller. Eller med insikt om att allt sköts enligt regelverket.

Tyvärr är det så att man sällan tillsätter styrelser efter kunnande och kompetens, i varje fall inte inom politiska kretsar. Där är det antal röster i valet som gäller som kompetens, och resultatet blir därefter. Det är märkligt att politiker kan bli så flata när det gäller tillsättande av styrelser att de väljer att bortse från så viktiga komponenter, och i stället hemfaller åt att av gammal vana med klappar på axeln och hedersuppdrag som styrelseordförande eller –ledamot belöna en gammal trotjänare inom den egna kretsen.

När styrelsen saknar förmåga att sköta sitt uppdrag på ett adekvat sätt, så faller den uppgiften i stället på de ledande tjänstemännen inom organisationen. Och har man duktiga och kompetenta medarbetare så fungerar det alldeles utmärkt. Men bra är det inte, därför att när det sedan händer något dramatiskt, så ramlar alltihopa som ett korthus. Alla skyller på varandra och ingen vill ta ansvar, och alla gör allt för att rädda sitt eget skinn. Men i det läget borde nog styrelsepolitikerna ta sitt ansvar och avgå självmant, men tyvärr saknar de oftast insikt om sitt eget tillkortakommande som styrelseledamöter och vägrar oftast hårdnackat att avgå frivilligt. Och deras partikamrater, politikerna, stöder dem i deras uppfattning och låter dem sitta kvar.

Men vem tar ansvaret för bolaget/organisationens väl och ve i ett sådant läge? Ingen. Med vetskap om detta scenario så väljer många duktiga medarbetare att söka sig bort från offentliga organisationer till privata sådana, där det finns en kompetent ledning som kan ställa upp och har kunnande och insikter i ledarskap och kan styra upp vid behov.

Jag har många gånger framhållit faran med att en styrelse har bristande kompetens för sitt uppdrag, men alltid fått till svar att styrelsen inte behöver någon kompetens, för den skall tjänstemännen besitta. Den senaste tidens utveckling inom organisationer inom offentlig sektor visar att kunnande och kompetens inte kan ersättas med antal röster i valet.

Runa Lisa Jansson