DELA

Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för våra barn?

Vi inom Ålands barnträdgårdslärare r.f. anser att man på Åland skall få samma goda omsorg och pedagogiska stimulans, oberoende av i vilken kommun man bor eller på vilket daghem man går. Upplevelser från fältet visar att det i dagsläget inte ser ut så. Enligt barnomsorgslagen, kap 6 §25 har Landskapsregeringen ”ett övergripande ansvar för utvecklingen av barnomsorgen och utövar tillsyn över kommunernas tillämpning av denna lag.” Landskapsregeringen har i dagsläget försett oss med ”Grunderna för förundervisningen i Landskapet Åland” och observationsmaterialet ”Axet”. Utifrån det förstnämnda skall daghemmen utforma sin egen arbetsplan. Arbetsplanen skall godkännas av våra beslutsfattare, men dessa har en skrämmande liten inblick i verksamheterna.

Barnomsorgslagen säger också i kap 6 § 27 att kommunerna ska ”planera, genomföra, uppfölja och utvärdera barnomsorgsverksamheten”. Vi ser inget av denna uppföljning och utvärdering runt om i kommunerna idag och detta är vi starkt kritiska till. Ingen ifrågasätter de mål vi har satt upp eller huruvida vi har uppnått dem. Är det inte relevant att veta om vi inom barnomsorgen uppnår våra mål eller vad vi kan tänkas behöva för att göra det? Alla barn på Åland har rätt till en likvärdig barnomsorg. Vi ställer en öppen fråga till landskapet och Ålands kommuner: Efterföljs verkligen dessa lagparagrafer? På vilket sätt sker det och vem ansvarar för detta? Det finns idag inget krav på pedagogisk kompetens hos våra barnomsorgsledare/socialchefer, vilket vore önskvärt så länge daghemmen ligger under den sociala sektorn. Ansvaret över den pedagogiska ledningen och utvecklingen ligger idag hos föreståndarna som inte hinner med denna viktiga del av verksamheten.

Ett av våra mål är därför att det på Åland ska finnas en pedagogisk samordnare för barnomsorgen som kan fylla det glapp vi idag upplever mellan landskapsregeringen och kommunerna.

Denna samordnare skulle kunna fungera som pedagogisk expertis, vara ett stöd och bollplank för såväl beslutsfattare som pedagogisk personal. Hen skulle bland annat kunna arbeta med kvalitetsutveckling, följa med i och informera om utveckling och forskning och samordna utbildningar. Detta skulle kunna resultera i en mer likvärdig barnomsorg på Åland.

Ålands barnträdgårdslärare r.f.