DELA

Hur ska man flagga på självständighetsdagen?

Gard Larpes (Lib) vs Gilla Karlsson (C), var uppställningen i Sunds kommunstyrelse i aktuella frågan då Larpes begärt ärendets behandling då Flaggpolicy saknades och kommuninvånare begärt att det flaggas på Finlands självständighetsdag med Finlands flagga. Gards förslag fick understöd, medan Gilla blev ensam med sin motsatta synpunkt.

Jag tycker att man skall flagga med Ålands flagga alla dagar, utom på Finlands självständighetsdag då man skall flagga med Finlands flagga.

Vad anser du ?

https://www.facebook.com/gard.larpes.lib

Med Facebook har jag skapat en folkomröstnings möjlighet genom två inlägg, genom vilka du kan antingen Gilla flaggning med Finlands flagga på Finlands självständighetsdag, eller Gilla flaggning med Ålands flagga på Finlands självständighetsdag.

Alla kan deltaga i förfrågan. Frågan berör ju indirekt hela Åland.

Vid du förtydliga att du är Sundsbo, kan du göra det genom kommentar.

Gard Larpes Lib