DELA

Hur ska Holmberg lösa framtida kostnadsökningar?

John Holmberg skriver i en insändare att han oroas av tanken på att framtida kostnadsökningar i de små åländska kommunerna kommer att lösas genom skatte- och avgiftshöjningar. Och vilket förslag har J.H. på hur storkommunen skall lösa kostnadsproblematiken?

Oberoende om det är en eller flera kommuner på Åland, så kommer även fortsättningsvis kostnaderna att öka för vård av barn, unga, åldringar och för infrastruktur. Och hur skall man lösa den problematiken om inte med höjda skatter och avgifter? Vi som varit med länge i politiken vet att kommunernas kostnader stiger varje år, mest på grund av inflationen. Den som är ny i politiken kanske tror att man kan hejda inflationen genom att minska antalet kommuner. Jag kan säga att den tanken är fel. Oberoende om antalet kommuner måste vi även framdeles öka intäkterna för att parera de ökade kostnaderna. Om vi vill ge kommuninvånarna samma service som idag, vill säga.

Vi som varit med länge i politiken vet också att ett ökat antal inflyttade till kommunen ger mer pengar i fråga om skatteintäkter, varför vi både planerar nya bostadsområden samt bygger hyresbostäder. Men vi inser också att de nyinflyttade kostar i fråga om kommunal service, därför planerar vi också utbyggnad av daghem, skolor och äldreboende i samma takt. Också utbyggnaden av infrastrukturen såsom vägar och avlopp kostar kommunala skattemedel, oberoende om det är en storkommun eller inte.

Vi är rädda om våra småföretagare i de små kommunerna, och försöker att i mån av möjlighet underlätta för dem i deras verksamhet. Vi har heller inte sett några bevis på att en storkommun kan locka fler företag, än vad en liten kommun kan. Vi är också medvetna om de begränsade möjligheter som kommunerna har att ge konkurrensfördelar till företagen, på grund av att EU:s regelverk inte tillåter detta. Och detta gäller både små och stora kommuner.

John Holmbergs vision av en storkommun som bara genom sin storlek minskar kostnaderna, den finns inte i verkligheten. Kostnadsminskningen kan endast förverkligas om man förändrar de nuvarande servicepunkterna till färre och större. Det vill säga genom indragna och centraliserade skolor, daghem och äldreboenden. Och det innebär försämrad service för dem som bor i storkommunens periferi. Det borde till och med en förstaklassare i politiken förstå.

Sedan kan man fråga sig om ”guldkanten i tillvaron” består av närheten till kommunala små serviceenheter, eller långa avstånd till centralortens större ”guldkantade” serviceenhet.

Nej, John Holmberg, jag förväntar mig nog en informativare förklaring över hur mycket bättre en kommunsammanslagning kan tillgodose ålänningarnas behov av service, än det som hittills getts av landskapsregeringspartierna. För den soppa som hittills levererats är både tunn och innehållslös, så den köper jag inte.

RUNA LISA JANSSON