DELA

Hur ser barmhärtighet ut?

Julen närmar sig. Då tänker vi på barn, gamla, svaga och sköra människor. Vi som tror att vi är starka, vi ska gå in i en spegelsal och spegla oss själva i den. Denna spegelsal har golv, tak och väggar som alla är speglar. I den spegelsalen ser vi oss själva neråt, våra rötter och uppåt. Varifrån vi kommer, hur vi har arbetat i livet och vilken kärlek vi vill ge för våra medmänniskors framtid.

Jag har hört att det i åldringsvården finns vårdenheter som nattetid bara har en vårdare på plats. Finns det då någon beslutande i våra kommuner som kan sova gott när man på en enda vårdare lägger allt ansvar för tjogotals åldringar som i natten, när den kommer, kan få svår oro, ja till och med ångest?

Ska vi ha det så hos oss?

Nej, bevare oss väl.

Man kan förstås ordna så att frivilliga medmänniskor kan hjälpa och tjäna i denna viktiga uppgift, eller ta kontakt med en församlingspräst eller diakonitjänstinnehavare. När du kärleksfullt tittar till höger och vänster ser vi att vi själva är ett hjälplöst barn. Men fråga barnet inom dig och julens barn i hans natt, så hoppas jag att vi alla får svaret hur vi ska handla.

Vi i kyrkan har inte heller alltid haft det så bra emellan oss som vi borde ha.

Från högsta ort inom vår kyrka försöker man med tystnadsplikten som redskap tiga ihjäl hur man har behandlat barn och kvinnor, som jag känner till. Sådant får ej förekomma ibland oss.

Är det inte så att vår herre satte barnet i centrum, på högsta plats. Är det inte så att barnet inom oss alla bestämmer om och känner till vad som är helig kärlek och vrede, vad som är ett heligt liv? Om det alltså förekommer och har förekommit kränkningar av barn och kvinnor och man inom kyrkans högsta ledning förtiger och inte skyddar de som är svaga och utsatta, hur ser då den nåd vi predikar ut i verkligheten liksom barmhärtigheten, är det barmhärtigt att tiga.

Ibland kan tiga vara silver och guld: att tala, när guld ges i vår mun som sanna ord. Det ena utesluter inte det andra. Det finns i lagen satt vilka frågor som ska hanteras konfidentiellt.

Detta skriver jag till norr och söder, till öster och väster.

Var och en kan fördjupa sig i den här problematiken i boken Näktergalen och Rosen.

Jan-Erik Karlström

Kyrkoherde i.a.