DELA

Hur säkra tillväxt?

Torsdagen den 8 oktober är det Stora Tillväxtdagen i Sverige, med temat ”Digitalisering för konkurrenskraft”. Den digitala transformationen förändrar förutsättningarna för näringslivet och innebär både utmaningar och möjligheter för alla svenska företag. Hur kan tillväxt och konkurrenskraft säkras? Det är temat för Stora Tillväxtdagen som presenteras av Tillväxtverket och Tillväxtanalys.

Tillväxtverket är en myndighet som arbetar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är viktiga verktyg för att nå dit. Digitaliseringen är en av våra mest omvälvande samhällsförändringar. Stora möjligheter skapas, och utmaningar uppstår. Stora Tillväxtdagen sätter fokus på möjligheterna med digitaliseringen, och hur Sverige kan bibehålla digital konkurrenskraft i världsklass. Källa: tillvaxtverket.se

Visit Finlands destinationsutvecklingsprojekt Maritim Skärgård mot Europa hade i måndags kick off på Åland. Möjligheten till produktutveckling, tillväxt, försäljning till helt nya marknader och samarbete över regiongränserna borde speciellt alla skärgårdsföretagare ta vara på. Detta kan bli början till en positiv trend som per automatik skapar en allmän förståelse om att en levande skärgård är beroende av bl.a. färjförbindelser.

Försöken att göra ett ”brand” av skärgården har varit många under åren, men nu är tyngden bakom satsningen större och det känns tryggt att Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund sitter med i styrgruppen för projektet. I henne har turist Åland dessutom fått en ledare som verkar få saker o ting att hända på ett proffsigt och effektivt sätt.

Att tillväxt via utländska besökare har potential bevisas även av mitt hjärtebarn Göteborg, som i juli ökade övernattningarna med 85 000 av vilka 75 000 var utländska.

Det finns mycket att göra för att utveckla Åland. Kompetens och duktiga människor har vi gott om. Nu gäller det att få en regering och ett lagting som ser möjligheterna.

John Holmberg (Lib)