DELA

Hur rädda Toböle träsk

Genmäle till styrelsen för Tjenan vatten.

Styrelsen för Tjenan vatten bemöter i Nya Åland vår insändare om hur man kan rädda Toböle träsk och andra sjöar. Men vi får inte svar på alla väsentliga frågor av myndigheter och vattenbolaget. Det handlar inte om att ge upp kampen för Toböle träsk som är värt att bevara utan tvärtom vidta de åtgärder som är möjliga för att rädda sjön och andra sjöar. Vi har inte heller ifrågasatt att styrelsen jobbar för det egna bolaget.

Vi skrev däremot att det det är på tiden att mer åtgärder vidtas för att skydda Toböle träsk och andra sjöar. Luftning är på gång , som en nödåtgärd. Vi ville veta när det blir tillräckligt effektiva skyddszoner kring de åländska sjöarna och träsken, och när uttaget av vatten regleras så att sjöarna inte skadas och att avverkningen kring sjöarna sker miljömässig. Vi är också oroliga för att de små reningsverken inte klarar av de framtida reningskraven trots de ideella insatserna.

Historiska fakta är att det gick ut vatten med blå-gröna alger till konsumenter på hösten då det borde ha funnits kolfilter. Filtret kom dit senare efter olika dröjsmål. Dessutom kom det grus med dricksvattnet . Nu väntar vi också på UW filtret för att slippa jordsmaken. Styrelsen kan vända sig till landskapets vattenexpertis, livsmedelsverket och forskaren Tore Lindholm som uppger att den blågröna algen som finns i Toböle träsk är potentiell giftbärare, som förhoppningsvis inte skall nå konsumenterna .

Målsättningen med insändaren är att få fart på skyddet av sjöarna oberoende av bolagsform och samtidigt diskutera ett åländskt vattennät utbyggt och sammankopplat så att att man kan alternera råvattentäkt eftersom det visat sig att det kan dyka upp ovälkomna alger plötsligt i någon sjö.

Det här
inga osanningar. Vi önskar styrelsen lycka till.
”Många törstar efter svar”