DELA

Hur rädda Ålands ekonomi?

Jag har ett förslag: man inför biltullar i Mariehamn.

Ok, det parti som yrkar på detta får då inga röster i kommande val. Därför är detta ett förslag där alla partier måste vara överens.

Åland är ett av de biltätaste samhällen, där det inte bara finns en bil i familjen utan flera. Alla måste köra bil eftersom det inte finns tillräckligt med kommunala färdmedel.

Det är just det som är vitsen med tullar, alla måste vara med och rädda ekonomin på Åland.

Kanske vi skall kalla tullarna för miljötullar. För att få reda på om detta projekt lönar sig, så räknar man trafiken på de livligaste gatorna. Och naturligtvis alla administrationskostnader som biltullar medför.

 

Kanske man kan ha tullar i rondeller?

Nej, säger nog många till detta förslag, vi lånar pengar istället, som sedan måste betalas tillbaka. Eller vi sparar in på vården eller annat. Vi skjuter de ekonomiska problemen på framtiden och sedan får vi se hur det går.

Biltullar skulle för all framtid tillföra ”statskassan ” ett betydligt tillskott.

PS. Turister skulle inte behöva betala tull. Alltså blir det en turistslogan ” gratis att åka bil på Åland ”

GÖRAN O