DELA

Hur prioriterar ÅMHM?

För knappt en vecka sedan annonserade ÅMHM om flyttningen av smådjurskliniken Zoodiaken från Jomala till Mariehamn. Det är säkert en efterlängtad manöver för att åter få en smådjursmottagning i stan. Särskilt äldre damer i Mariehamn med sina älskade kattor får det mycket enklare att besöka veterinär.
I går läste man genom ett nyhetsreportage att planerna angående djurskyddshemmet åter har stött på svårigheter. ÅMHM har inte fått anbud från privata aktörer, vilka kunde erbjuda lokaler och drift till djurskyddshemmet. Det blev igen samma resultat som vid några tidigare försök på samma lösning.

Poängen här är att djurskyddshemmet, det vill säga att ta hand om upphittade eller omhändertagna djur, är en lagstadgad uppgift för ÅMHM. Smådjurspraktik är inte lagstadgad verksamhet för myndigheten. Det skulle vara intressant att höra hur ÅMHM prioriterar olika uppgifter på veterinärverksamheten. Hur var motiven på klinikens flyttning? Vad kostade flyttningen totalt?

Enligt min mening är det även ett systemfel någonstans, när myndigheten anser byråkratin vara ett förhinder vid etableringen av djurskyddshemmet! Behovet för organiserad verksamhet här är verkligen stort. Djurskyddsföreningens frivilliga insatser har nått sitt tak för ett bra tag sedan. År 2011 handlade det till exempel om över 80 omhändertagna kattor. Årets 2012 statistik torde ligga på samma nivå.
Rauli Lehtinen
konsulterande veterinär
Ålands Djurskyddsförening r.f.