DELA

Hur mycket bryr sig politiker om miljön, egentligen?

Det talas vitt och brett bland politiker om hur viktig vår miljö är, men några för miljön positiva beslut ser man sällan av. Här följer några exempel.

Är den planerade kortrutten en viktig miljösatsning, eller finns det modernare och bättre alternativ att beakta?

Är en ny vägsträckning och lång bro i unik skärgårdsmiljö bra för miljön eller endast till nytta för några få bilister?

Har en för Åland viktig kompostanläggning, vars existens i sin nuvarande form ifrågasätts av både ortsbefolkningen samt Eviras och EU:s miljöbestämmelser, mer till nytta för ekonomin än till skada för vår miljö?

Har landskapsregeringens handlande i fråga om utsläppen från Guttorp fiskodling och bostadshus, långsiktigt skadat Lumparns vattenmiljö och kan detta handlande ursäktas med att myndigheter har rätt att sätta sig över miljöbestämmelserna när det gäller ekonomiska frågor?

Är det en bra miljösatsning att montera ner vindkraftverken (på grund av uteblivet stöd), och i stället satsa på mindre miljövänlig el via kablar från Finland och Sverige?

Har landskapsregeringen i sitt program att stöda installation av solceller, vilket skulle minska vårt behov av kärnkraftenergi via kablar från Finland och Sverige?

Hur mycket stöd erhåller ekologiska odlare för sin miljösatsning som minskar bruket och behovet av olika kemikalier som förgiftar vår närmiljö?

Hur mycket stöder landskapsregeringen ekonomiskt de åländska gästhamnarna för satsningar på att kunna ta emot toalettavfall från gästande fritidsbåtar?

Är alla landskapets väg- och brobyggen miljövänliga satsningar, oberoende om de går genom unika fridlysta växtbestånd?

Har landskapsregeringen någonsin gjort en miljövänlig satsning på Åland, av den digniteten att det gett utrymme för en förstasidesrubrik i ortens tidningar?

När tänker politikerna sluta skryta och skrävla och verkligen göra något reellt för miljön på Åland?

Runa Lisa Jansson