DELA

Hur mottas parlamentariska kommittén i Helsingfors?

Den av lagtinget tillsatta parlamentariska kommittén med uppdraget att komma med förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen, den så kallade ramlagen, jobbar för fullt med sitt uppdrag.

Kommittén som skall presentera ett förslag för lagtingen inom oktober månad 2010 har inte mycket tid på sig för att åstadkomma ett så vidlyftigt arbete. Dessutom kan det finnas problem med att få samstämmighet – tillräcklig majoritet – för hur man skall formulera sig så att inte Helsingfors skall slå bakut på en gång. Det är väl på tiden att det från det hållet kommer något litet bevis på förtroende för den snart 90-åriga självstyrelsen.
Det blir intressant att se om Åland på sedvanligt, tillrättalagt manér kommer att föra fram sina krav och sin argumentation. Eller om man denna gång klart och tydligt formulerar och hävdar Ålands behov och krav på ökat självbestämmande.

Med den tidigare förda politiken vs Helsingfors kommer vi bevisligen inte någon vart. Varje gång eller nästan varje gång Åland krävt en förändring eller utökning av självstyrelsen har motkraven från Helsingfors varit legio. Åland skall alltid ge upp något eller någon kompetens.
Ungefär så här kunde Helsingfors förpliktiga sig och, i likhet med tex Storbritannien vs Guernsey, agera utgående från en ramlag också för att vinna lite poäng på Åland:

1. Finland (Fi) skall inte agera internationellt i Ålands intresse utan föregående konsultationer (läs som med den nordiska skattekonventionen). Fi erkänner att Ålands intressen skiljer sig från Fi och Fi skall försöka representera bådas intressen i internationella sammanhang på de områden Åland inte ännu har behörighet. Detta är särskilt viktigt i relationen med EU där Fi:s intresse kan avvika från Ålands.

2. Åland har en internationell identitet som skiljer sig från Fi:s.

3. Fi erkänner att Åland har en historia som en liten autonom demokrati och understöder utvecklingen av Ålands självbestämmande och internationella identitet.

4. Fi har en viktig roll i att bistå utvecklingen av Ålands internationella identitet, bl.a. som ett garanterat svenskspråkigt autonomt område. Fi:s roll är att utveckla inte intervenera och

5 – 9 punkter ytterligare samt

10. Åland och Fi skall tillsammans marknadsföra Ålands status som en ansvarsfull, stabil och mogen demokrati med sina egna breda politiska intressen och villig att engagera sig positivt i det internationella samarbetet i en mängd frågor.

Rolf Granlund
Ålands Framtid