DELA

Hur mäter man demokrati?

Jisses vad Centerns Jörgen Pettersson (J.P.) och jag har olika syn på absolut det mesta, speciellt demokrati, ekonomi och valfrihet. Är måttet på demokrati hur många kommungränser som delar in en region? Eller antalet kommunkanslier? Eller är måttet på demokrati vad albanska eller ryska politiker tycker? Eller är måttet på demokrati hur många kommuner Centern har majoritet i?

Ökar demokratin i takt med att skatteöret ute i kommunerna stiger? Är måttet på demokrati att ha det så snarlikt sockentiden som möjligt, eller när en kommuns kandidater knappt räcker till för att fylla alla stolar?

Min politiska reflex säger något helt annat. Har man som lagtingspolitiker varit lyhörd och lyssnat på det åländska fältet under de senaste åren, borde budskapet gått hem, även om man sitter i opposition. Annars har man nog sovit gott alternativt drabbats av extrem faktaresistens, vilket tråkigt nog ofta drabbar politiker som för första gången sitter i opposition. Det är farligt att som politiker sitta med armarna i kors och tycka att allt är världsklass på Åland och blunda för framtiden. Även om man ibland blir påhejad av bland annat ryska och albanska politiker.

Åland är ingalunda den enda platsen i västvärlden som är inne i en kommunreform, tvärtom. Alla länder står inför motsvarande utmaningar. Att skattepengarna ska räcka till allt mer och därför behöver hanteras ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Att tro en långsiktig lösning för våra små åländska kommuner är höjda skatter, avgifter och ökade landskapsandelar är naivt och visar dåligt politiskt ansvar. Det gynnar varken företagare, äldre, skolbarn eller demokratin. Det gynnar endast enstaka politiker.

Den kommunprocess som drivits på norra Åland ger en god bild av hur omöjligt ett så kallat frivilligt reformarbete är. Det demokratiska spelet bakom den havererade frivilliga kommunprocessen kunde säkert vara ett intressant ämne att diskutera under någon av BSPC-konferensens middagar kommande vecka. Inte minst för att belysa den åländska oppositionspolitikens viktiga och avgörande roll i demokratiska processer.

Tycker J.P. ska ta tillfället i akt och skryta lite extra kring just det, för bilden av hur fulländat dagens demokrati fungerar, har nog aldrig varit tydligare på Åland.

Lycka till med BSPC-konferensen!

John Holmberg (Lib)