DELA

Hur många ansökningar behövs?

När ansökningstiden för förvaltningschefstjänsten vid landskapsregeringen gick ut trodde nog jag och flera med mig att den mest meriterade och kompetenta sökanden , Bert Häggblom, skulle få tjänsten. Men så blev icke fallet. Landskapsregeringen beslöt i stället att förlänga ansökningstiden samt att utannonsera tjänsten på nytt. Varför? frågar man sig. Varför dög ingen av de sökande, och vem hade man förväntat sig att skulle söka, men som avstod? Eller är det rentav så att tjänsten är “vikt” för någon sökande som är kompetent, men inte tillräckligt meriterad? Frågetecknen är många, men svaren desto färre.

Här talas det vitt och brett om att ålänningar skall erhålla tjänster och befattningar på Åland, men när en kompetent och meriterad ålänning söker en viktig och intressant tjänst inom landskapsförvaltningen, ja, då blir man förbigången och satt på “väntelistan” , för att eventuellt komma i åtanke om man inte får tag på något bättre. Ett sådant förfarande är oacceptabelt, anser jag, och många med mig, som följt landskapsregeringens agerande i den här frågan. Landskapsregeringens trovärdighet har verkligen naggats i kanten, då man först påstår att meriterade ålänningar skall komma i fråga vid tillsättande av tjänster , och sedan handlar tvärt emot sitt eget påstående när verkligheten kommer emot.

Förvaltningschefstjänsten är viktig för landskapet, och förfarandet vid tillsättande av tjänsten drar nu ut på tiden. En tjänsteman som förmodligen har fullt upp på sin ordinarie tjänst, har nu fått i uppgift att sköta också förvaltningschefstjänsten vid sidan om sina andra uppgifter. Det säger sig självt att det inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Allt medan landskapsregeringen söker med ljus och lykta efter någon som i deras ögon kan “förvalta” landskapsuppgifterna, enligt de premisser de själva ställer upp .

Efter att tjänsten utannonserats på nytt, har två nya sökanden tillkommit, men med facit i hand kan man konstatera att den mest meriterade av alla sökandena redan dragit tillbaka sin ansökan. Tyvärr. Så nu frågar jag mig hur många annonser förvaltningschefstjänsten kommer att kräva innan den blir tillsatt?
Runa Lisa Jansson