DELA

Hur länge ska detta missbruk få fortgå?

Stadens infrastrukturdirektör (ID) har upphandlat konsulttjänster för en ombyggnad av Mariebad till ett värde som överstiger stadens tröskelvärde på 25 000 euro och EU:s gränsvärde på 225 000 euro utan konkurrensutsättning. Dessutom utan att först fört diskussioner i Infrastrukturnämnden eller med Kultur- och Fritidsnämnden som har ansvaret för badhuset gentemot allmänheten.

Detta har två medlemmar i infrastrukturnämnden, Böge Holmberg och Sune Axelsson opponerat sig mot.

När man läser infrastrukturnämndens protokoll blir man som skattebetalare verkligen bekymrad över hur oförsvarligt skattebetalarnas pengar används. Att en tjänsteman utan att höra sin nämnd och uppdragsgivare kan använda skattepengar på detta sätt, dessutom utanför regelsystemet är obegripligt.

På Infrastrukturnämndens möte den 3 augusti beslöt nämnden om återremiss av ärendet rörande nämnda upphandling för att få stadsledningens bedömning av huruvida upphandlingen uppfyller stadens regler för upphandling.

Stadsledningen svarar: ”Stadsledningen saknar nödvändig branschkunskap för att kunna avgöra om man vid tidpunkten borde ha kunna förutse att värdet skulle kunna komma att överstiga tröskelvärdet”

”Stadsledningen saknar sådan kännedom om branschen och anläggningens tekniska status som förutsätts för att kunna avgöra om motiven varit tillräckliga”.

Det är flagrant och illavarslande med kravet på kompetens i stadsledningen att den högsta stadsledningen inte har kontroll över hur verksamheten i nämnden bedrivs.

Ska den här låt-gå-mentaliteten få fortgå i Mariehamn trots att den utredning som Bert Häggblom begärde över stadens upphandling utvisade att staden inte ens följde stadens egna regelverk om tröskelvärde när anbud ska inbegäras. Hur länge ska detta missbruk få fortgå?

ROLF GRANLUND (ÅF)