DELA

Hur lång handläggningstid i tingsrätten?

Varför tar det så länge från ord till handling i tingsrätten? Hur lång är behandlingstiden egentligen för ett ärende? Det kan ju hända att vittnen glömmer saker när tiden går. Och den som det gäller får ligga sömnlös i långa perioder.

Det känns hotande att ha en vräkning hängande över sig i månader. Tingsrätten säger att jag bara ska vänta och vänta. Det känns inte som ett rättssamhälle som det fungerar nu.

KURRE I JURMO

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Handläggningstiden varierar beroende på ärendets omfattning. År 2017 var medelhandläggningstiden för summariska ärenden 2,1 månader medan motsvarande tid för omfattande tvistemål i var 10,8 månader.

KRISTINA FAGERLUND
LAGMAN