DELA

Hur kan man glömma att meddela dockning?

Tisdagen efter påsk var Töftöfärjan helt plötsligt tagen ur trafik. Det visade sig att det berodde på en planerad dockning. Ingen förhandsinformation hade givits till de som berörs av den kraftigt minskade kapaciteten på reservtonnaget som visade sig vara Seglingefärjan.

Hur är det möjligt att man ”glömmer bort” att meddela en planerad dockning som påverkar framkomligheten för alla som ska resa till Vårdö, Kumlinge eller Brändö? För dem som anlände till Hummelvik efter sin påskledighet innebar detta att restiden förlängdes väsentligt jämfört med vad man normalt förväntar sig.

Sedan tar det bara ett par dagar innan vi får reda på att man planerat in underhållsarbete på färjfästet ett par dagar efter att ordinarie färja återgått i trafik med nya störningar som följd. Finns det ingen som helst samplanering inom landskapets infrastrukturavdelning?

I fredagens tidning står det att Bomarsunds bro ska ersättas av en ny dubbelfilig bågbro med gc-väg. Bygg en klaffbro istället så kan bron över Prästösund byggas med lägre segelfri höjd till ett betydligt lägre pris, en infrastruktursatsning som kortar restiden för hela norra skärgården och frigör två linfärjor.

Bygg däremot inte den planerade elfärjan till Prästösund då den är dyr och inte är lämplig på någon annan rutt i trafiksystemet.

MIKAEL LINDHOLM (C)