DELA

Hur kan jag, vi påverka framtiden ur miljösynvinkel?

När jag läser om hur vår planet mår kommer jag automatiskt in på tankar som, vad kan jag göra? Har mina dagliga val någon betydelse? Självklart har det betydelse, men hur ska jag veta att jag väljer rätt? Läser i en publikation att det är bra med elbil. Samma dag publiceras i ett annat forum att elbil är större miljöbov än dieselbil. Vad ska jag tro? Som ni märker är frågorna många och svaren lika många om inte fler. Vem ska jag som konsument tro på?

Jag tänker så här. Att välja rätt i min vardag kan handla om att ta med en tygkasse eller korg till butiken i stället för att köpa en plastkasse. Cykla i stället för att ta bilen är ett annat val som gagnar miljön. Ta en funderare över varmvattenförbrukningen, som till exempel duscha kortare tid. Är det jätteviktigt att köpa nya kläder trots att garderoben redan är överfull och så vidare? I grunden handlar det om att ändra vårt sätt att tänka. Vi kan alla hjälpa till och göra bättre val ur miljösynvinkel och samtidigt gör vi en tjänst för kommande generationer. Vill vi göra det? Så att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn också ska kunna njuta av den underbara natur vi har. Nu gäller de för alla att ställa upp och dra sitt strå till stacken. Framtiden är i våra händer nu, inte sen.

Kimmo Mattsson,
Liberal lagtingskandidat