DELA

Hur kan elever nekas när det finns plats?

I dagens (tisdagens) tidning läser jag att en handfull elever är utan studieplats till hösten, men att det å andra sidan finns kring tjugo lediga platser på gymnasieskolan.

Det här låter ju som god matematik, alla kommer att få en studieplats till hösten. Eller är det så? De sökande som inte räknas med i dehär siffrorna är de elever som har sökt via prövning dvs, elever som av en eller annan anledning har haft behov av någon anpassning under grundskoltiden. De här eleverna kommer, såvitt jag förstår förvaltningschefen, inte att erbjudas någon av de lediga platserna. Ännu värre: de får inte ens ansöka om en plats!

Det finns elever som alltså har nekats studieplats på ett program dit eleven sökt, och nu finns det alltså lediga platser på samma program! Hur kan det vara god förvaltning, och ansvarsfull utbildningspolitik?

Petra Svens