DELA

Hur hamnade vi här?

Coronasituationen på Åland är nu katastrofal. Det kan ju vara intressant att försöka se vad som lett fram till detta, genom att rekapitulera händelseförloppet sedan strax före jul.

21.12 tisdag.

Finlands regering förbereder omfattande restriktioner på grund av det förvärrade coronaläget.

Landskapsregeringen anhåller hos Finlands regering att inga begränsningar skall gälla i öppethållnings- och utskänkningstiderna för krogar och nattklubbar på Åland. Trots att Åland är omgivet av regioner med explosionsartad smittspridning, driven av den nya virusvarianten omikron. Trots att något hundratal studerande är på inkommande från dessa områden, för att fira jul på Åland och traditionellt gå på nattklubb på juldagen. Trots att landskapsläkaren säger ”Man får nog ställa in sig på att samarbetsgruppen när som helst kan säga att nu är vi tyvärr tillbaka i spridningsfasen.”

Trots allt detta väljer landskapsregeringen att ta en medveten risk och hålla krogar och nattklubbar öppna som vanligt. Anhållan motiveras med det i sammanhanget föga övertygande argumentet att Åland befinner sig i ”utgångsfasen”.

23.12 torsdag.

12 nya coronafall konstateras och ÅHS tillkännager att det med största sannolikhet handlar om virusvarianten omikron och att veckans incidenssiffror visar en mycket allvarlig tendens.

Smittskyddet uppmanar alla ålänningar att vara försiktiga över den kommande helgen. Hålla distans, undvika onödiga kontakter, tvätta händerna och använd munskydd vid behov.

24.12 fredag. Landskapsregeringen meddelar att ingen presskonferens kommer att hållas med anledning av coronasituationen.

29.12 onsdag. Experimentet med de restriktionsbefriade krogarna och nattklubbarna har gått åt helsike och ÅHS rapporterar för onsdagen 68 konstaterade fall av covidsmittade personer, varav en mycket stor del smittats i nattklubbsmiljö. Ett antal som de närmaste dagarna kommer att följas av ännu högre siffror.

30.12 torsdag.

Landskapsregeringen vill nu ha tillbaks de restriktioner man tidigare bett att bli befriade från. Under torsdagens förmiddag skickas ett utlåtande till riksregeringen där man anhåller om att restriktioner skall införas för restauranger och nattklubbar. Dock skickades utlåtandet in för sent, vilket innebar att det inte hann behandlas av regeringen. Restauranger och nattklubbar kan alltså fortsätta hålla öppet som vanligt, om de så önskar. Hotell Arkipelag har emellertid den goda smaken att frivilligt hålla sin nattklubb stängd.

Här är vi nu, med en incidens på 1227, en av de högsta i Europa. Och när detta skrivs återstår ännu söndagens siffror. Chansningen gick inte hem, experimentet misslyckades. Ålänningarna betalar nu priset genom sjukdom, olust, arbetsoförmåga och skadade samhällsfunktioner.

Vi kanske bara skulle ha följt de restriktioner som Finlands regering utfärdade, i stället för att krångla. Eller hur LR?

Struve